Advies distributieovereenkomst – advocaat Amsterdam

Advies distributieovereenkomst – advocaat Amsterdam

Distributieovereenkomsten zijn overeenkomsten die niet in de wet geregeld zijn. Veel komt neer op het algemene contractenrecht en jurisprudentie.

Bij het opmaken en beoordelen van distributieovereenkomsten is het in zijn algemeenheid dan ook van belang advies in te winnen van een advocaat.

Aandachtspunten distributieovereenkomst

Zowel bij het opmaken van een distributieovereenkomst als bij een geschil over een distributieovereenkomst, zijn de navolgende onderwerpen vaak punten van aandacht:

  • is de distributieovereenkomst exclusief?
  • is er een minimale aankoop verplichting overeengekomen? Wordt die nageleefd? Wat zijn de consequenties van niet naleving?
  • de looptijd van de distributieovereenkomst
  • een mogelijk non-concurrentiebeding
  • de wijze van beëindiging van de distributieovereenkomst; opzegging en/of ontbinding
  • welk recht is van toepassing? Is er een rechtskeuze gemaakt door partijen?
  • de aansprakelijkheid van een distributeur;
  • voldoen de producten van de leverancier?
  • voldoet het betalingsmechanisme?

Advies distributieovereenkomst – advocaat

Lisa is gespecialiseerd in distributieovereenkomsten. Voor zowel leveranciers als distributeurs stelt zij distributieovereenkomsten op, en beoordeelt zij distributieovereenkomsten.
Lisa is een toegewijde advocaat die klaarstaat voor haar cliënten. Wanneer u advies wenst over distributieovereenkomsten, neem dan vrijblijvend contact op met advocaat Amsterdam Lisa Jie Sam Foek (lisa@fennekadvocaten.nl).

Vrije advocaatkeuze