Burgerlijk procesrecht

Het Nederlandse procesrecht omvat allerlei regels met betrekking tot het voeren van juridische procedures in gerechtelijke zaken, alsmede in arbitrage zaken. Het procesrecht en de strategische keuzes daarin, is een belangrijk onderdeel van de procedure.

Kantonrechter of rechtbank

Het hangt af van de aard en het financiële belang van de zaak voor welke rechter bevoegd is om kennis te nemen van een geschil. De kantonrechter behandelt geschillen betreffende geldvorderingen tot € 25.000 en alle arbeidsrechtelijke geschillen, huurgeschillen en geschillen betreffende consumentenkoop. Overige geschillen moeten bij de rechtbank aanhangig worden gemaakt. Een groot verschil tussen een procedure bij de kantonrechter en bij de rechtbank is dat bij de kantonrechter de vertegenwoordiging door een advocaat niet verplicht is.
De vertegenwoordiging van een advocaat bij een procedure voor de rechtbank is wel vereist.

Nationale en internationale procespraktijk

De advocaten van Fennek staan u bij in de nationale en de internationale procespraktijk en procesrecht.

In de navolgende procedures kunnen wij u bijstaan:

 • Gerechtelijke procedures bij kantonrechters en bij rechtbanken en hoven;
  • In een bodemzaak;
  • In een kort geding;
  • In een hoger beroepsprocedure
 • Arbitrageprocedures;
 • Procedures bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (“KiFiD”)
 • Voorlopig getuigenverhoren;
 • Beslagleggingen en kort geding procedures over het opheffen van beslag
 • Procedures bij de Ondernemingskamer in Amsterdam
 • Tuchtprocedures, waaronder bij het College van Beroep voor Bedrijfsleven
 • Executiegeschillen: geschillen over beslaglegging

Advocaat procesrecht Amsterdam

De advocaten van Fennek hebben jarenlange ervaring met verschillende procedures in binnen- en buitenland. De advocaat procesrecht in Amsterdam van Fennek heeft ervaring met en kennis van diverse soorten procedures: bij de kantonrechter, bij de rechtbank, bij de appelrechter, het KiFiD en tuchtcolleges en andere procedures. Heeft u een geschil? Neem dan vrijblijvend contact op met onze advocaat procesrecht in Amsterdam, Jasper Hagers (jasper@fennekadvocaten.nl) of Lisa Jie Sam Foek (lisa@fennekadvocaten.nl)