Wat is een arbeidsovereenkomst?

Het arbeidsrecht behelst de verhouding tussen de werkgever en de werknemer. Centraal hierbij staat de arbeidsovereenkomst. De arbeidsovereenkomst is een overeenkomst tussen een werkgever en een werknemer. Net zoals andere overeenkomsten komt deze tot stand door wilsovereenstemming, dus door aanbod en aanvaarding. Wanneer is een overeenkomst juridisch gezien een arbeidsovereenkomst, met alle wettelijke gevolgen van dien? 

De arbeidsovereenkomst is gedefinieerd in de wet in artikel 7:610 BW en deze definitie heeft de volgende onderwerpen:

  1. de werknemer verbindt zich arbeid te verrichten.
  2. de werkgever verbindt zich loon te betalen.
  3. de werknemer verricht de arbeid in dienst van de werkgever.
  • Arbeid: de werknemer moet gehouden zijn de arbeid persoonlijk te verrichten.
  • Loon: voor de verrichte arbeid is loon verschuldigd.
  • In dienst: de werknemer is aan een zeker gezag van de werkgever onderworpen.

Arbeidsovereenkomsten worden vaak aangegaan voor onbepaalde tijd maar partijen kunnen ook een contract voor bepaalde tijd aangaan of voor de duur van een project.

Vandaag de dag worden de flexibele arbeidsrelaties steeds belangrijker in het arbeidsrecht. Te denken valt aan afroepcontracten, uitzendovereenkomsten en contracten met payrollwerknemers.

Naast de arbeidsovereenkomst kan er ook sprake zijn van een overeenkomst van opdracht. Ontbreekt een van de elementen van een arbeidsovereenkomst (arbeid, loon en gezag), dan is er sprake van een overeenkomst van opdracht. De grens is niet altijd scherp te trekken. Maatgevend is wat partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen hadden en de wijze waarop zij uitvoering hebben gegeven aan hun overeenkomst.

Advocaten arbeidsrecht

Eva Jongepier is de partner arbeidsrecht bij Fennek. Met meer dan twintig jaar ervaring in het voeren van arbeidsrecht procedures, arbeidsrecht schikkingsonderhandelingen en advies over arbeidsrecht, kunt u er van op aan dat zij weet wat er moet gebeuren.