Privacy advocaat Amsterdam

AVG; bescherming persoonsgegevens

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. Daardoor verloor de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens zijn werking en geldt er sindsdien in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. De AVG heeft veel veranderingen met zich meegebracht en heeft dan ook grote gevolgen voor bedrijven en organisaties die persoonsgegevens verwerken. Het is voor bedrijven en organisaties van belang om aan de eisen van de AVG te voldoen.

Privacy statement, verwerkersovereenkomst, datalekbeleid

De advocaten van Fennek Advocaten hebben kennis van de ontwikkelingen op het gebied van privacywetgeving en de implementatie van de nieuwe AVG.

Wij bieden hulp bij onder meer:

  • Het opstellen en beoordelen van documenten, zoals: privacy statements, privacy policies en verwerkersovereenkomsten;
  • Het opstellen van een datalekbeleid en het adviseren over wat te doen bij een datalek;
  • Het verlenen van juridische bijstand in procedures tegen organisaties die persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld als de Autoriteit Persoonsgegevens handhavend optreedt of als uw organisatie wordt aangesproken door betrokkenen van wie u de persoonsgegevens verwerkt;
  • Het adviseren over complexe overeenkomsten of transities waarin persoonsgegevens een rol spelen. Bijvoorbeeld samenwerkingsovereenkomsten tussen instellingen die persoonsgegevens uitwisselen;
  • Het adviseren over regelgeving ten aanzien van direct marketing en nieuwsbrieven.

Advocaat privacyrecht, Amsterdam

De advocaten van Fennek advocaten zijn op de hoogte van de veranderingen van de AVG voor uw onderneming en alles met betrekking tot privacywetgeving.

Heeft u juridische hulp nodig bij het privacyrecht? Neem dan contact op met mr. Lisa Jie Sam Foek, advocaat privacyrecht.