Eva Jongepier

Advocaat Arbeidsrecht

Eva Jongepier is een advocaat arbeidsrecht. Zij behandelt arbeidsrechtzaken in de ruimste zin.

Eva treedt daarbij op zowel voor werkgevers als voor werknemers waarbij zij soms opereert op het snijvlak van ondernemingsrecht zoals bij het ontslag van statutair bestuurders.

Zij denkt graag mee met de cliënt(e) zowel strategisch als inhoudelijk juridisch waarbij zij kostenefficiënt te werk gaat.
Eva gaat een procedure zeker niet uit de weg maar zal altijd de kosten/baten afweging bespreken.

Naast het onderhandelen ter beëindiging van het dienstverband en het voeren van procedures in individuele gevallen, heeft Eva ook kennis van het collectieve arbeidsrecht zoals CAO-recht en medezeggenschapsrecht.

Eva is al 20 jaar advocaat; zij is in 2000 beëdigd.
Eva is lid van de vereniging “Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland.”
Eva is een van de oprichters van Fennek Advocaten.

Eva behandelt (onder meer) zaken over:

 • vaststellingsovereenkomsten bij ontslag
 • ontslagprocedures: zoals ontslag op staande voet (dringende reden) en ontbinding arbeidsovereenkomst of een dispuut een schending van een concurrentiebeding
 • ontslagvergunning UWV
 • het opstellen of beoordelen van arbeidsovereenkomsten
 • schorsing van een werknemer, en het stopzetten van betaling van het salaris en andere disciplinaire maatregelen
 • overwerk
 • verbetertrajecten, PIP en disfunctionerende werknemer
 • vakantie en verlof
 • wijziging arbeidsvoorwaarden
 • arbeidsomstandigheden (RI & E)
 • ziekte, arbeidsongeschiktheid
 • het stopzetten of opschorten van salaris bij ziekte  
 • doorbetaling loon / salaris
 • ontslagvergoeding/ transitievergoeding/ billijke vergoeding
 • concurrentiebeding, matiging en boete
 • relatiebedingen
 • ontslag van een statutair bestuurder
 • reorganisatie wegens bedrijfseconomische redenen en bedrijfssluiting
 • medezeggenschapsrecht, WOR
 • CAO-recht
 • de overname van de onderneming van de werkgever.

Eva spreekt vloeiend Nederlands en Engels, en heeft kennis van de Duitse en Franse taal.

Specialist arbeidsrecht in Amsterdam

Eva heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten arbeidsrecht als hoofdrechtsgebied geregistreerd, en collectief ontslag, internationaal arbeidsrecht en medezeggenschap als sub-rechtsgebieden.
Op grond van deze registratie is zij, volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten, verplicht elk kalenderjaar tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

Blogs van:

Eva Jongepier