Advocaat financieel recht

De advocaten van Fennek advocaten LLP adviseren en procederen op verschillende vlakken van het financieel recht.

advocaat AFM en DNB

Dat kan bijvoorbeeld behoefte van een ondernemer bij een juridisch probleem bij de aanvraag van een financiering of bij de beëindiging ervan, maar ook de aanvraag van een vergunning bij de financieel toezichthouders Autoriteit Financiële Markten of De Nederlandsche Bank voor een start-up. Veel adviesvragen van ondernemers hebben ook betrekking op de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (“Wwft”).

Wij hebben veel ervaring met en kennis van bestuurlijke handhaving, waarbij te denken valt aan onderzoeken van de AFM en DNB, bestuurlijke sancties zoals boetes, lasten onder dwangsom en aanwijzingen.  Geprocedeerd wordt er ook bij de rechter, bijvoorbeeld procedures over de zorgplicht van banken, procedures van gedupeerde beleggers, fraude gevallen, beëindiging van de kredietrelatie en procedures over cryptocurrencies.

advocaat crypto

Inmiddels heb ik (Jasper Hagers (jasper@fennekadvocaten.nl)   verschillende procedures gevoerd over crypto.

Jasper Hagers is gespecialiseerd in het financieel recht. Enkele voorbeelden van de door hem gevoerde procedures / werkzaamheden:

 • Advies en procedures over de Wwft;
 • Advies over sanctiewetgeving (wat wel en niet verboden is en ongebruikelijke transacties);
 • Procedures tegen een bank ten aanzien van een hedge fund, beleggingsadvies en vermogensbeheer;
 • Procedures tegen banken ten aanzien van advies renteswap / rentederivaat;
 • Procedure tegen De Nederlandsche Bank (DNB) ten aanzien van boetes en aanwijzingen;
 • Procedure tegen de Autoriteit Financiële Markten (AFM) tot inzage van informatie;
 • Vergunningsaanvraag voor beleggingsonderneming;
 • Begeleiding bij gegeven aanwijzing door de AFM;
 • Het geven van advies over handhaving door de AFM;
 • kort geding over teruglevering bitcoins
 • bodemprocedure over investering crypto

Navigatie

Rechtsonderwerpen