Jasper Hagers

Advocaat Financieel recht

Advocaat Procesrecht

Jasper Hagers is een advocaat Procesrecht (litigation), financieel recht en ondernemingsrecht. 

Jasper is een van de oprichters van Fennek Advocaten, en in 2007 beëdigd als advocaat. 

Als advocaat én vertrouwenspersoon adviseert en procedeert hij naast het financiële recht ook op verschillende andere rechtsgebieden.
Strategisch meedenken en proberen met creativiteit het probleem snel en effectief voor de cliënt op te lossen; dat is zijn passie.
Soms is procederen daarvoor de beste oplossing, maar andere problemen vereisen bijstand op de achtergrond. Sluw en opmerkzaam.

In 2010 rondde hij de specialisatieopleiding Grotius Effectenrecht af. 

Jasper adviseert en procedeert onder meer over financieel toezicht door de Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank.
Verder is hij betrokken in verschillende complexe procedures. 

Een overzicht van enkele procedures waarin Jasper betrokken is geweest, kunt u vinden op www.rechtspraak.nl.

Voorbeelden van zaken waar Jasper zich mee heeft bezig houdt zijn:

  • procedures ter opheffing van (meerdere) complexe beslagen;
  • kort geding procedures in geschillen tussen ondernemers;
  • procedures tegen een bank ten aanzien van een hedge fund, beleggingsadvies en vermogensbeheer;
  • procedures tegen banken ten aanzien van advies renteswap / rentederivaat;
  • procedure tegen De Nederlandsche Bank (DNB) ten aanzien van pensioenfonds;
  • procedure tegen de Autoriteit Financiële Markten (AFM) tot inzage van informatie;
  • het leggen van beslag;
  • vergunningsaanvraag voor beleggingsonderneming;
  • begeleiding bij gegeven aanwijzing door de AFM;
  • het geven van advies over handhaving door de AFM.

Jasper spreekt vloeiend Nederlands en Engels, en heeft kennis van de Duitse taal.

Blogs van:

Jasper Hagers