Lisa Jie Sam Foek

Advocaat Contractenrecht & Privacy

Advocaat contractenrecht

Lisa Jie Sam Foek is advocaat contractenrecht en privacyrecht. 

Lisa is een van de oprichters van Fennek Advocaten. 

In 2011 is Lisa beëdigd als advocaat.

In 2016 rondde Lisa cum laude de postdoctorale specialisatieopleiding “Nationaal en Internationaal Contracteren” af aan de Grotius Academie van de Universiteit van Nijmegen.

Als advocaat adviseert en procedeert Lisa veel op het gebied van het contractenrecht, w.o. ook het internationale contractenrecht.

Zij richt zich daarbij bijvoorbeeld op (o.m. het voorbereiden -, het (uit)onderhandelen -, het afsluiten, het afbreken – of anderszins beëindigen van):

 • overeenkomsten van opdracht
 • agentuur (en dat weer met nadruk op beëindiging van agentuur)
 • distributieovereenkomsten
 • bemiddelingsovereenkomsten (w.o. overeenkomsten met makelaars)
 • koop en verkoop van producten
 • samenwerkingsovereenkomsten, ook internationale joint ventures
 • leningsovereenkomsten, w.o. bruikleen en verbruikleen
 • zekerheidsovereenkomsten (pand, hypotheek, borgtocht, hoofdelijkheid, garantie)
 • vaststellingsovereenkomsten
 • contractonderhandelingen.

Tevens adviseert en procedeert Lisa als advocaat contractenrecht over financieel recht, waarbij zij veelal voor klanten uit het MKB-segment tegen banken optreedt.

Op het gebied van financieel recht behandelt zij onder meer zaken over de zorgplicht van banken (bijvoorbeeld bij renteswaps en beleggingsadvies).

Lisa is een advocaat die graag procedeert.
Zij is erg gedreven en gaat complexe juridische problemen niet uit de weg.

Tegelijkertijd zal zij het belang van een schikking niet uit het oog verliezen. 

Lisa’s drijfveer zit hem in het snel en pragmatisch oplossen van een juridische kwestie. De ene keer is daar een procedure voor nodig, de andere keer is een schikking afdoende. 

Lisa spreekt vloeiend Engels en Nederlands.
Voorts heeft zij kennis van de Franse – en de Duitse taal.

Advocaat privacy 

Privacy advocaat

Vanaf mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De komst van de AVG heeft veel gevolgen voor bedrijven die persoonsgegevens verwerken. De AVG kent hoge boetes bij niet-naleving. Het is daarom van groot belang om goed na te gaan of een bedrijf “AVG proof” is.

Als privacy advocaat heeft Lisa kennis van de ontwikkelingen op het gebied van privacywetgeving. Zij richt zich daarbij op de implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en alles wat daarmee verband houdt. Zij adviseert over de gevolgen van de AVG en welke maatregelen daarvoor getroffen moeten worden.

Ook geeft zij workshops waarin praktisch wordt uitgelegd welke privacy veranderingen voor een organisatie door de komst van de AVG met zich meebrengt.

Lisa heeft ruime ervaring met het opstellen van:

 • verwerkersovereenkomsten
 • privacy policy
 • datalekbeleid
 • cookiebeleid
 • privacyvoorwaarden
 • samenwerkingsovereenkomsten ten aanzien van de behandeling van privacy-gegevens, etc.

Blogs van:

Lisa Jie Sam Foek