Advocaten gespecialiseerd in overeenkomsten en contractenrecht

Een overeenkomst is een afspraak tussen twee of meer partijen om iets te doen, te geven of om iets na te laten. Overeenkomsten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden overeengekomen. Voorbeelden van overeenkomsten zijn samenwerkingsovereenkomsten, agentuurovereenkomsten, koopovereenkomsten, arbeidsovereenkomsten. Vaak zijn op overeenkomsten algemene voorwaarden van toepassing. Die moeten voor de bruikbaarheid ervan van toepassing zijn verklaard en ter hand zijn gesteld. 

Overeenkomsten laten opstellen door advocaat

Het is bij overeenkomsten met een groot belang aan te raden de overeenkomst door een advocaat te laten opstellen. Op voorhand dienen namelijk de afspraken te worden vastgelegd en de consequenties van schending van afspraken duidelijk te zijn. Een advocaat gespecialiseerd in het verbintenissenrecht kan daarbij helpen. De advocaten van Fennek zijn gespecialiseerd in het contractenrecht en kunnen een door u gewenste overeenkomst opstellen. 

Overeenkomst laten ontbinden door een advocaat

Wanneer een contractspartij de afspraken uit de overeenkomst niet nakomt, wil de andere partij de overeenkomst vaak ontbinden. Onder bepaalde omstandigheden kan dat. Ontbinden kan zowel in gezamenlijk overleg tussen partij als bij de rechter. Indien partijen gezamenlijk besluiten de overeenkomst te ontbinden, dan dienen de beëindigingsafspraken in een vaststellingsovereenkomst te worden vastgelegd. 

Advocaat Amsterdam verbintenissenrecht 

In beginsel hebben partijen de vrijheid overeen te komen wat zij willen. Dat heet contractsvrijheid. In sommige gevallen gelden wel beperkingen, zoals dat de overeenkomst niet in strijd mag zijn met redelijkheid en billijkheid of met de goede zeden. Bij contracten met consumenten gelden weer meer beperkingen dan met contracten tussen ondernemers. Het is daarom van belang een advocaat de overeenkomst te laten opstellen zodat die overeenkomstig de wet en jurisprudentie is. Advocaat contractenrecht, Lisa Jie Sam Foek (lisa@fennekadvocaten.nl), van Fennek Advocaten helpt u graag.