Advocaat over Blockchain

Als advocaat volg ik met grote belangstelling de blockchain ontwikkelingen. De achterliggende blockchain technologie gaat op verschillende fronten tot een revolutie leiden. Ook in de juridische wereld zal blockchain in mijn optiek de wereld veranderen.

Veel van de vragen die ik als advocaat krijg, hebben betrekking op bitcoin, ICO en de AFM en het is opvallend dat in de media ook vaak wordt aangegeven dat het vooral zal gaan om virtueel geld (bitcoin of ethereum, of andere altcoins), maar dat er nog weinig wordt geschreven over de achterliggende techniek: blockchain. Ook hier houdt de financieel toezichthouder de ontwikkelingen in de gaten en onderkent (gelukkig) wel de mogelijkheden.

Wat is blockchain?

Blockchain is de structuur achter (onder meer) het bitcoin netwerk (en inmiddels verschillende blockchain netwerken). Het is lastige materie, maar een simpele uitleg is de volgende. De blockchain bestaat uit een infrastructuur van transacties, die telkens worden gevalideerd door het netwerk. Deze transacties worden uitgevoerd binnen een blockchain netwerk, een gedecentraliseerde database waarin alle transacties worden geregistreerd én gevalideerd. De betrouwbaarheid van de transacties worden continu gevalideerd door het netwerk zelf. Nodes (computers binnen een blockchainnetwerk) verifiëren alle informatie door middel van algoritmische berekeningen en bereiken daar dan overeenstemming over. Als alle nodes samen consensus hebben bereikt, dan gaan zij akkoord met de transactie en wordt deze als zijnde een geldig blokje aan de ketting van de blockchain toegevoegd. Klinkt ingewikkeld, maar is eigenlijk ingewikkelder dan het is.

Blockchain: het nieuwe internet of slechts een hype?

Het is vaak moeilijk behapbaar, omdat de blockchain technologie nog niet breed wordt toegepast, maar de blockchain technologie zal in de komende tien jaar breed geïmplementeerd worden. Er wordt wel eens een vergelijking gemaakt met een grootboek. Nu maken wij (ook als advocaten) bij een transactie vaak gebruik van een derde (trusted third parties, denk aan een bank, notaris, een makelaar), maar dat kan met de blockchain veranderen. De blockchain is een gemeenschappelijke, digitale administratie, waarbij de blockchain zelf zorgt voor validatie van iedere transactie. De transactie wordt online gepresenteerd als een block en die block bevat alle informatie over de transactie. Vervolgens wordt deze block gecontroleerd door miners. De miners krijgen een kleine vergoeding voor het werk dat zij leveren. Als de miners in het netwerk besluiten dat het een valide transactie is, dan wordt de block goedgekeurd en toegevoegd aan de blockchain. Dat kan een transactie in geld zijn, maar dat hoeft helemaal niet. De mogelijkheden van blockchain zijn eindeloos. Iedere transactie kan via een blockchain plaatsvinden; te denken valt aan het leveren van bepaalde diensten, loon, administratie, overal waar nu een tussenpersoon voor nodig is, maar ook brede toepassingen zijn toepasbaar (aansturen van drones, robots, et cetera). Het voordeel van de blockchain technologie, is dat het netwerk ervoor zorgt dat er geen frauduleuze transacties plaats kunnen vinden. Deze komen simpelweg niet door de controle van de blockchain heen en de transactie vindt dan niet plaats. Bovendien is het grote voordeel van een blockchain, dat de transparante administratie altijd tot in detailniveau terug te vinden is. Alle transacties met data, saldi en eigenschappen zijn terug te vinden op de blockchain. Daarom wordt ook wel eens de term “single source of truth” gebruikt.

De blockchain technologie zorgt ervoor dat bedrijven op eenvoudige wijze transacties kunnen verrichten. Zijn er dan alleen maar voordelen aan de blockchain?

Blockchain advocaat over risico’s

Op dit moment staan wij nog aan de vooravond van de implementatie van blockchain technologie en is het te betreuren dat er ook misbruik van wordt gemaakt, maar ik ben ervan overtuigd dat de technologie zich nader zal evalueren en over een tiental jaar de wereld veranderd zal zijn. Bij de toepassing van Blockchain technologie moet ook nagedacht worden over de privacy (de aankomende Europese Verordening over persoonsgegevens), de financieel toezichthouder (de AFM en de DNB), fouten in codering, et cetera.

Vragen? Neem contact op met Jasper Hagers, advocaat blockchain.