Advocaat second opinion

Er is vaak terughoudendheid om een advocaat second opinion te vragen voor adviezen van een advocaat. Bij rechtsbijstandsverzekeringen zoals Achmea, DAS, SRK en ARAG staat er echter in de algemene voorwaarden dat u recht hebt op een second opinion en veelal is dat gratis. Maar ook in andere situaties kan een  van een advocaat verstandig zijn. Vier advocatenogen zien altijd meer dan twee en wellicht heeft een andere advocaat een andere invalshoek. Dat betekent helemaal niet dat de ene advocaat het verkeerd heeft gedaan, maar dat de andere advocaat (bijvoorbeeld) een andere strategie heeft. Het is een illusie om aan te nemen dat bij complexe geschillen er maar één strategie de beste is.

Geregeld geef ik als advocaat een second opinion af over (bijvoorbeeld) de vraag of er al dan niet hoger beroep moet worden ingesteld. Een second opinion kan ook plaatsvinden over een juridisch advies, een strategische beslissing in een complexe procedure en alles waarover nu eenmaal verschillende meningen kunnen bestaan. 

Second opinion bij rechtsbijstandsverzekeraars

Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt, zal de verzekeraar, bij een beroep op de verzekering, altijd interne juristen/advocaten aanbieden. In de situatie dat er geprocedeerd moet worden, hebt u recht op een vrije advocaatkeuze. Ook hebt u vaak het recht op een second opinion. Dat is meestal vervat in de geschillenregeling van de rechtsbijstandverzekeraar. 

Discussie met verzekeraar over geschil 

Het kan voorkomen dat de jurist van de rechtsbijstandsverzekeraar iets anders vindt dan u.

De jurist bij de verzekeraar heeft niet helemaal hetzelfde belang als uw belang. Het kan voorkomen dat de jurist vindt dat er geen kans is op succes, terwijl u daar sterk aan twijfelt. Als u een andere blik heeft op de zaak, dan kunt u een second opinion vragen. Het is natuurlijk wel van belang om te motiveren waarom een second opinion van een advocaat vereist is, waarbij in ieder geval moet worden aangegeven waarom er verschil van inzicht bestaat. 

Second opinion advocaat 

Twijfelt u over een advies van een jurist van een rechtsbijstandsverzekeraar of wellicht van uw advocaat, aarzel dan niet om een second opinion aan te vragen. Uiteindelijk gaat het om uw belang en is het van groot belang dat u het beste advies krijgt. Dat kan vertrouwelijk, maar ook met open vizier. 

Als second opinion advocaat kijk ik altijd in overleg met u onafhankelijk naar het dossier en geef ik daarover mijn eerlijke en juridische antwoord. Ik hou daar als advocaat niet alleen rekening met de juridische beslommeringen, maar ook of redenen zijn om de kwestie snel te schikken. Een schikking is vaak de beste oplossing, maar daarvoor is meestal wel wat inspanning vereist.

Advocaat second opinion

Hebt u vragen? U kunt altijd contact opnemen met Fennek advocaten (bijvoorbeeld Jasper Hagers), second opinion advocaat.

advocaat second opinion