Advocaatkosten door rechtsbijstandsverzekeraars vergoed

Advocaatkosten moeten door rechtsbijstandsverzekeraars vergoed worden

Op 31 maart 2021 heeft het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (hierna: KiFiD) een interessante uitspraak gedaan over het recht op vrije advocaatkeuze. Niet alleen in een gerechtelijke procedure, maar ook in een buitengerechtelijke procedure heeft een verzekerde het recht op vrije advocaatkeuze. Dat betekent dat de kosten die een advocaat maakt ook buiten een gerechtelijke procedure door rechtsbijstandsverzekeraars vergoed dienen te worden.

Vrije advocaatkeuze; uitspraak KiFiD 31 maart 2021

In de betreffende zaak bij het KiFiD was er sprake van een conflict tussen de verzekerde en verzekeraar over de dekking van advocaatkosten. De verzekeraar weigerde hierin de advocaatkosten te dekken, omdat deze niet in het kader van een gerechtelijke of administratieve procedure waren gemaakt. Deze zaak valt in de lijn van de eerdere uitspraak van het HvJ d.d. 14 mei 2020.

Het KiFiD is van oordeel dat de uitspraak van het Hof ook geldt voor Nederland. Dat wil zeggen dat de verzekerde in elke fase die kan leiden tot een procedure, de mogelijkheid heeft om een eigen externe advocaat in te schakelen. Dat betekent dat de advocaatkosten ook buiten een gerechtelijke procedure door rechtsbijstandsverzekeraars dienen te worden vergoed.

Vrije advocaatkeuze: Hof van Justitie 14 mei 2020

In 2013 bepaalde de Europese rechter al dat een verzekerde het recht op vrije advocaatkeuze heeft in gerechtelijke procedure. Op 14 mei 2020 heeft het Hof van Justitie van de EU in een Belgische zaak hier nog iets aan toegevoegd. Dit recht geldt namelijk ook op ‘gerechtelijke en buitengerechtelijke bemiddeling’. In Nederland kennen we deze termen niet, maar deze uitspraak heeft wel gevolgen gehad voor verzekerden in Nederland. Hieronder valt namelijk ook de fase voorafgaande aan een gerechtelijke procedure.

Recht op vergoeding advocaatkosten

De verzekerde wordt door het KiFiD in haar gelijk gesteld. Ook al heeft haar zaak niet geleid tot een procedure, zij had toch recht op een vrije advocaatkeuze en de advocaatkosten dienen dan ook door de rechtsbijstandsverzekeraar te worden vergoed.

DAS gaat in beroep

Volgens DAS is de uitspraak van het KiFiD onjuist. DAS stelt dat door de verruiming van de vrije advocaatkeuze verzekerden sneller en vaker een beroep zullen doen op een externe advocaat waardoor de kosten niet meer betaalbaar en beheersbaar zullen zijn. DAS is van deze uitspraak dan ook in beroep gegaan bij de Commissie van Beroep.

Contractenrecht advocaat Amsterdam

Heeft u naar aanleiding van het lezen van deze blog vragen over het recht op vrije advocaatkeuze? Of wenst u te weten of de kosten van  uw advocaat door de rechtsbijstandsverzekeraar dienen te worden vergoed? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met advocaat contractenrecht Amsterdam, Lisa Jie Sam Foek (ljsf@fennekadvocaten.nl).

Vrije advocaatkeuze