AFM en DNB gaan experimenten: innovation hub betekent oplossing?

Als de advocaat AFM en DNB ben ik verheugd met het bericht dat de AFM en DNB samen gaan werken aan ruimere mogelijkheden voor financiële innovatie. Het FD opent met de kop dat DNB en AFM de deuren openzetten voor experimenten. De kritische kanttekening wordt gemaakt dat de AFM en DNB ook eerder hadden moeten innoveren. Enerzijds is AFM en DNB gebonden aan de Wetgeving, maar anderzijds biedt de Wetgeving wel mogelijkheden voor bijvoorbeeld ontheffingen.

Dit biedt mogelijk kansen voor startups om niet in de juridische valkuilen te vallen van de Wft aanliepen.

Lichter regime voor startups

Er komt een lichter toezicht voor startups/nieuwkomers in de financiële sector. Als advocaat gespecialiseerd in financieel recht moet ik nieuwe partijen vaak teleurstellen dat de activiteiten vergunningplichtig zijn. De kosten van een vergunning kan een beginnende onderneming niet altijd dragen. Dan gaat het vooral om de eenmalige en doorlopende kosten van een vergunning en de hoeveelheid papierwerk.

Innovation Hub:AFM en DNB starten een platform

Vaak is het ook zo dat de financiële wetgeving niet is ingespeeld op nieuwe experimentele diensten. Een onderdeel van deze innovatie is het toelaten van experimenten. DNB en AFM gaan marktpartijen vragen wat er moet worden veranderd om innovatie te bevorderen.

De Innovation Hub op de website van zowel AFM als DNB heeft als doel om nieuwe bestaande financiële marktpartijen te ondersteunen bij vragen over regelgeving en beleid in het kader van innovatieve concepten of ideeën. De gedachte is ook dat ontheffingen kunnen worden verleend bij bepaalde vergunningplichtige activiteiten. De AFM wil de drempel om in contact te treden met de AFM en DNB dan ook lager maken.

Testen van nieuwe juridische producten in de zandbak!

De plannen zijn deels overgenomen van de Engelse toezichthouder, de FSA. Ook een ander onderdeel van de nieuwe innovatie door de toezichthouder is partijen toe te staan activiteiten te verrichten binnen en buiten de bestaande wet- en regelgeving. Dat wordt ook wel de regulatory sandbox, ofwel de zandbak genoemd, waarbij de toezichthouder wel controleert en toestaat dat de innovatieve producten kunnen worden getest.

Dit zijn goede ontwikkelingen. Veel partijen vragen hier al geruime tijd voor, zoals onder meer Bunq.com

Hebt u vragen over deze blog, of bent u zelf een beginnend(e) startup/Fintech bedrijf met een nieuw concept, neem dan contact op met Jasper Hagers, die u kan begeleiden bij het contact met de AFM.