Arbeidsongeschikt of toch niet?

Het AD kopte enkele maanden geleden dat een bedrijfsleider een zieke werknemer die hij in de kroeg zag staan had neergeslagen. De link vind je hieronder.

https://myprivacy.persgroep.net/?siteKey=V9f6VUvlHxq9wKIN&callbackUrl=https%3a%2f%2fwww.ad.nl%2fprivacy-gate%2faccept%3fredirectUri%3d%252futrecht%252fbedrijfsleider-ziet-zieke-werknemer-in-de-kroeg-en-slaat-hem-een-gebroken-kaak%257ea686309f%252f

Dat het zo hoog moet oplopen. Toch komt het vaker voor dat een werknemer zich ziek meldt, maar dat de werkgever, al dan niet na het inschakelen van een bedrijfsrecherchebureau, moet constateren dat de werknemer terwijl hij ziek is vrolijk op een festival staat of met zijn hernia in de tuin staat te klussen. Mag je dan de werknemer zo maar op staande voet ontslaan?

Helaas ligt dat gecompliceerder. In diverse uitspraken is geconcludeerd dat de werkgever dit niet mocht.

Hoe dan wel te handelen?

Het beste is de werknemer eerst terug te sturen naar de Arbodienst, om te beoordelen of de activiteiten die in de privésfeer gedaan zijn (een festival, klussen in de tuin) wat de bedrijfsarts betreft mogelijk zijn. Na dit oordeel van de bedrijfsarts kan bekeken worden of de re-integratie wordt belemmerd of gefrustreerd door deze activiteiten.

Maar zelfs met het oordeel van de bedrijfsarts zal een ontslag op staande voet hoogstwaarschijnlijk niet lukken: in eerste instantie de wettelijke sanctie van loonstop toegepast te worden.  Daarna zou bekeken kunnen worden of werkgever een ontslagprocedure kan opstarten: met het oordeel van de bedrijfsarts in de hand dat werknemer eigenlijk wel bij werkgever kon re-integreren sta je vele malen sterker.