Beëindiging bankrekening advocaat

Beëindiging bankrekening

In onze praktijk krijgen wij vaak te maken met zaken die gaan over de beëindiging van een bankrekening en/of het geheel opzeggen van de bancaire relatie door een bank. Een dergelijke beëindiging heeft vaak veel impact bij de klant. In het huidig tijdsgewricht is het niet altijd even makkelijk om bij een andere bank een bankrekening te verkrijgen. Zo zien wij dat aan bijvoorbeeld coffeeshops en stichtingen niet snel meer een bankrekening wordt verstrekt. Daarom heeft een klant er ook alle belang bij dat de bancaire relatie wordt voortgezet.

Zorgplicht bank

Een bank kan een bancaire relatie niet zomaar opzeggen. Banken hebben een zorgplicht. Die zorgplicht is ook in de algemene voorwaarden van banken vastgelegd. Een bank moet bijvoorbeeld een grond hebben om de bankrekening te beëindigen. Daarbij is het van belang dat de belangen afgewogen worden. Heeft de klant een alternatieve bankrekening? Wat zijn de gevolgen voor de klant van de beëindiging? Zal dat leiden tot banenverlies?
Een bank met de bancaire relatie niet beëindigen wanneer de opzegging ‘naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is’. Of een opzegging onaanvaardbaar is, hangt af van de omstandigheden van het geval.

Fraude of witwassen

Een van de mogelijke redenen voor een bank om de bancaire relatie te beëindigen met een klant is een verdenking van fraude of witwassen. Het anti-witwasbeleid dat banken voeren is de afgelopen periode veelvuldig in de media besproken. Door de verschillende incidenten lijkt het erop dat banken nu extra kritisch zijn naar hun onderzoek ten aanzien van fraude en witwassen.

Beëindiging bankrekening niet altijd terecht

Uit rechtspraak blijkt dat banken niet altijd terecht de bancaire relatie met klanten hebben opgezegd.
Soms wegen de belangen van de klant bij voortzetting van de relatie zwaarder dan de belangen van de bank bij beëindiging van de relatie.
Bovendien is de toegang tot een girale betaalrekening van belang. Wanneer een klant na de opzegging van een bancaire relatie geen toegang meer heeft tot een girale betaalrekening dan kan hij niet meer deelnemen aan het maatschappelijk verkeer. De rechter laat dit zwaar meewegen in haar beoordeling of de opzegging van de bancaire relatie naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet onaanvaardbaar is. Dat zagen we ook in deze uitspraak van de rechtbank Amsterdam: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:7465.

Beëindiging bankrekening advocaat

Wij behandelen veel zaken waarbij door diverse banken bankrekeningen zijn beëindigd en / of de gehele financieringsrelatie is beëindigd.
Als ook u daarmee geconfronteerd wordt en u juridisch advies wenst, kunt u vrijblijvend contact opnemen met beëindiging bankrekening advocaat, Lisa Jie Sam Foek (lisa@fennekadvocaten.nl).

schending zorgplicht aansprakelijkheid