Beëindiging bankrekening stichting

Beëindiging bankrekening van stichting

Steeds vaker zien we dat de bank overgaat tot beëindiging van de bancaire relatie met een stichting. Niet alleen de beëindiging van bankrelaties lijkt toe te nemen maar ook hebben stichtingen steeds vaker moeite met het openen van een bankrekening of wordt een bankrekening in het ergste geval zelfs geweigerd. In het nieuws krijgt dit probleem ook steeds meer aandacht:

Verenigingen en stichtingen hebben grote moeite om een bankrekening te openen, of worden zelfs als klant geweigerd. Banken zijn namelijk bang dat die misbruikt worden om geld wit te wassen. Daardoor kunnen zelfs inzamelingsacties voor mensen met MS en een lokaal Comité 4 en 5 mei geen rekening krijgen, vertellen ze aan de onderzoeksredactie van RTL Nieuws.”

https://www.rtlnieuws.nl/onderzoek/artikel/5346672/geen-bankrekening-voor-verenigingen-stichtingen-witwasrisico

Stichtingen geen bankrekening?

De reden dat banken erg terughoudend zijn bij het aannemen van stichtingen als klant is het hoge risico op witwassen, stellen banken. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) komt dit omdat zij minder transparant hoeven te zijn over bijvoorbeeld hun jaarcijfers. Daarnaast zijn mensen in hun vrije tijd actief voor een stichting of vereniging, waardoor het voor de bank meer moeite kost om informatie in te winnen dan bij een bedrijf.

Hoewel banken in beginsel contractuele vrijheid hebben om een nieuwe klant te weigeren, wordt dit door de Hoge Raad wel begrensd:

‘’Het beginsel van de contractsvrijheid brengt mee dat iedereen het recht heeft om niet te worden verplicht een contractuele relatie aan te gaan met een ander. Ook banken hebben dit recht. Dit recht is fundamenteel en zwaarwegend, maar het is niet onbegrensd. Bij de begrenzing van dit recht voor banken is onder meer van belang dat hun maatschappelijke functie een bijzondere zorgplicht meebrengt ten opzichte van derden met wier belangen zij rekening behoren te houden op grond van hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt’’.

Je zou dus kunnen zeggen dat banken onder omstandigheden wel verplicht zijn een bankrekening te verstrekken. Deze plicht geldt echter niet als een bank een gerechtvaardigd belang heeft bij het weigeren of opzeggen van een bankrekening. De rechtsgeldigheid daarvan moet worden beoordeeld aan de hand van de overeenkomst en de eisen van redelijkheid en billijkheid (art. 6:248 BW). Voor deze beoordeling is ook van belang dat een bank bij haar dienstverlening zorgvuldig moet zijn en zo goed mogelijk rekening moet houden met de belangen van de klant.

Advocaat beëindiging bankrekening stichting

Heeft u een stichting en wordt uw bankrekening beëindigd of ervaart u moeite bij het openen van een bankrekening voor uw stichting? Advocaat Amsterdam Lisa Jie Sam Foek heeft stichtingen vaak bijgestaan en heeft ruime ervaring met stichtingen waarvan de bankrekening is beëindigd. Heeft u hiermee te maken, neem dan vrijblijvend contact op met advocaat Lisa Jie Sam Foek (lisa@fennekadvocaten.nl). Zij helpt u graag.

advocaat beëindiging bankrekening