Beleggingsfraude: advocaat legt uit

Beleggingsfraude: advocaat legt uit

Wat is beleggingsfraude? Beleggingsfraude vindt plaats in tal van vormen. In de kern komt het er op neer dat geld wordt opgehaald bij bijvoorbeeld consumenten voor beleggingen, waarbij later blijkt dat er niet wordt belegd of slechts voor een beperkt deel. Vaak zijn de verhalen en de voorgespiegelde rendementen mooi, maar blijkt dat later opgeklopt of zelfs ronduit onwaar te zijn. Tegenwoordig wordt crypto / bitcoin veel gebruikt, omdat het op zichzelf zo is dat de winsten (en verliezen!) groot kunnen zijn.  Beleggingsfraude: advocaat legt uit

Oplichting, verduistering, ponzi

Veelal heeft dat strafrechtelijke aspecten. Zo kan er sprake zijn van oplichting (art. 326 Sr), waarbij de oplichter dus met listige leugens de ander beweegt om geld over te maken. Er kan ook sprake zijn van valsheid in geschrifte. Vaak wordt er bij beleggingsfraude gemaakt van valse stukken, waarbij wordt voorgedaan alsof er echt belegd wordt. Bovendien kan het strafbare handelen ook verduistering in houden.

Vaak is er sprake van een piramidespel of een ponzi fraude. Kort gezegd houdt dat in dat een belegging met een hoog rendement wordt voorgespiegeld, waarbij dat rendement tijdelijk wordt betaald. Het rendement wordt echter niet betaald door de opbrengst van de beleggingen, maar van de inleg van nieuwkomers. Als er voldoende nieuwkomers bij komen, kan de oplichting lange tijd doorgaan. Een goed voorbeeld daarvan was Bernie Madoff, die de grootste ponzi fraude heeft opgezet.

schade beleggingsfraude door advocaat vorderen

Het kan ook zijn dat er geen sprake is van fraude, maar dat er wel sprake is van toerekenbare tekortkomingen of onrechtmatig handelen. Zo kan er sprake zijn van oneerlijke handelspraktijken, waarbij de reclame-uitingen niet juist of onvolledig zijn. Dan hoeft er (natuurlijk) nog geen sprake te zijn van beleggingsfraude, maar wel van een situatie dat de aanbieder van de investering onrechtmatig heeft gehandeld. Het kan ook zijn dat u een bepaalde afspraken heeft gemaakt over de beleggingen, maar dat die niet juist worden nagekomen. Bijvoorbeeld dat de beheerder veel te veel risico heeft genomen, terwijl dat niet was afgesproken, of dat de zorgplicht is geschonden.

Een belangrijk aspect bij dit alles, is of de aanbieder van beleggingen beschikt over een vergunning zoals dat in veel gevallen verplicht is op grond van de Wet op het financieel toezicht. Het kan ook zijn dat terecht of onterecht gebruik gemaakt wordt van een vrijstelling. 

Te maken met beleggingsfraude?

Hebt u te maken met beleggingsfraude? Jasper Hagers heeft diverse procedures gevoerd hierover en staat u graag te woord.