Beleggingsschade bij windenergie: ponzi fraude dus alles weg?

De FIOD heeft huiszoekingen verricht bij verdenkingen van beleggingsfraude bij Hollandsche Wind en dus wederom beleggingsschade voor gedupeerde beleggers. Het onderzoek is in samenwerking met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) tot stand gekomen en het heeft er veel van weg dat hier sprake is van een ponzi fraude.

Ponzi fraude?

Het lijkt het zoveelste voorbeeld van beleggingsfraude en beleggingsschade die moeilijk terug te krijgen is, te denken valt aan Palminvest, CIG Biodiesel en andere piramidefondsen waarin hoge rendementen worden voorgespiegeld. Een ponzi fraude dus, maar wat is dat? De fraude is vernoemd naar Charles Ponzi, Lugo, 3 maart 1882 – Rio de Janeiro, 18 januari 1949). De fraude bestaat dus al een tijdje en is vermoedelijk overigens veel ouder.

Er is feitelijk sprake van oplichting. Beleggers worden hoge rendementen voorgespiegeld en die rendementen worden bij aanvang ook betaald. Ponzi betaalde de rendementen met de inleg van nieuwkomers. In werkelijkheid worden bij dergelijke ponzifraudes er geen echte winst gemaakt. Dit kan een hele tijd ‘goed’ gaan, totdatd de bubbel barst. Het grootste en meest bekende voorbeeld is dat van Bernie Madoff, waarbij de totale waarde van de zwendel werd geschat op $ 65 miljard. Net zoals marktmanipulatie een populair thema kan zijn in Hollywood, is dat ook het geval bij Bernie Madoff: de serie Madoff: The Wizard of Lies” begint 20 mei…

Natuurlijk kan nu nog niet worden vastgesteld of hier sprake is van een ponzi fraude. Daarvoor is onderzoek van het Fiod vereist. Waarvoor zijn de gelden van de beleggers aangewend? Voor schone energie of voor de nieuwe auto collectie van het bestuur?

Buiten toezicht van de AFM, dus foute boel?

Het zal niet verbazen dat Hollandsche Wind gebruik maakte van een vrijstellingsregeling en zo buiten toezicht van de AFM viel. Dat betekent natuurlijk dat het antwoord op de vraag “ja” is. Natuurlijk niet zelfs. Tegelijkertijd moet benadrukt worden dat het gebruik van vrijstellingen veelvuldig wordt gebruikt en dat dit (natuurlijk niet) betekent dat dit ‘foute boel’ zou zijn.

Dergelijke vrijstellingsregelingen zijn nu juist bedoeld om kleinere partijen de gelegenheid te bieden beleggingen aan te bieden, waarbij ook vaak de gedachte is dat het zou gaan om een beperkte investering en de belegger uit dien hoofde een eigen verantwoordelijkheid heeft.

Eerste signaal onregelmatigheid geconstateerd door de Bank

De AFM werkt in zo’n geval dus samen met het FIOD. Het FIOD zou in dit geval het onderzoek hebben gestart na meldingen van niet-alledaagse transacties. Op de website van Hollandsche Wind is daarover te lezen:

“Dit is naar aanleiding van de melding van de ING Bank die wettelijke verplicht is om grotere en niet alledaagse boekingen te melden.”

Hollandsche Wind heeft daar zelf beweerdelijk een logische verklaring voor en stelt dat het gaat om reguliere transacties. Dat is nog maar de vraag, omdat een bank niet zomaar overgaat tot blokkering van een rekening, althans zal een bank over het algemeen de rekening deblokkeren als bewijs is geleverd van de legaliteit van de transactie. Voor zover mij bekend heeft Hollandsche Wind ook geen kort geding opgestart om de rekening weer vrij te krijgen.

Wat overigens niet meehelpt, is wel dat de topmannen van het beleggingsfonds van Noordenwind/ Hollandsche Wind zijn afgeperst. bestuurders van Hollandse Wind zelf zijn afgeperst.

Zorgplicht bank beleggingsfraude

Een bank heeft een bijzondere zorgplicht in het maatschappelijk verkeer. Op de bank kan de actieve plicht rusten om instanties te waarschuwen en/of zelf in te grijpen. Een bank kan onder omstandigheden aansprakelijk zijn, indien zij aanleiding heeft om aan te nemen dat er sprake is van fraude, maar geen of geen adequate maatregelen neemt om de fraude tegen te gaan.

Wat in dit geval een teken aan de wand was/is, is dat Hollandsche Wind een naam heeft gekozen die nagenoeg identiek is aan Hollandsche Wind van Eneco, kennelijk met het doel om beleggers zo te misleiden.

Beleggingsschade verhalen?

Bij het verhalen van een schade bij beleggingsfraude is informatie van cruciaal belang. De FIOD heeft uitgebreide handhavende bevoegdheden om achter het geld van de beleggers aan te gaan. Daarbij is het wel van belang om te weten of ook de bestuurders verdachten zijn en in hoeverre wordt getracht de schade ook bij hen te verhalen.

Het kan ook een overweging zijn om de rol van de bank te bekijken. Hoeveel wist de bank en waren er wellicht signalen voor de bank om aan te nemen dat er sprake was van fraude, maar werd er niets gedaan? Hierbij is van belang na te gaan hoe lang of Hollandsche Wind al bankierde bij ING en of er voor ING aanwijzingen waren om aan te nemen dat er iets niet pluis was.

Bent u zelf slachtoffer van Hollandsche Wind of hebt u een andere vraag over deze blog? Neem dan vrijblijvend contact met mij op, Jasper Hagers, advocaat financieel recht.