Beroep op ongerechtvaardigde verrijking

Ongerechtvaardigde verrijking klinkt als een eenvoudig en veelgebruikt leerstuk, maar toch is dat in de praktijk niet altijd zo. In procedures wordt vaak een beroep gedaan op vorderingen op basis van een overeenkomst, bijvoorbeeld omdat een contractspartij niet nakomt zoals partijen hebben afgesproken. Vorderingen kunnen op andere manieren ontstaan, bijvoorbeeld door een onrechtmatige daad. Ongerechtvaardigde verrijking is eigen een aanvulling op de onrechtmatige daad. Beroep op ongerechtvaardigde verrijking.

Wat is ongerechtvaardigde verrijking?

In de Wet wordt ongerechtvaardigde verrijking als volgt geduid, artikel 6:212 van het Burgerlijk Wetboek:

lid 1 Hij die ongerechtvaardigd is verrijkt ten koste van een ander, is verplicht, voor zover dit redelijk is, diens schade te vergoeden tot het bedrag van zijn verrijking.

lid 2 Voor zover de verrijking is verminderd als gevolg van een omstandigheid die niet aan de verrijkte kan worden toegerekend, blijft zij buiten beschouwing.

lid 3 Is de verrijking verminderd in de periode waarin de verrijkte redelijkerwijze met een verplichting tot vergoeding van de schade geen rekening behoefde te houden, dan wordt hem dit niet toegerekend. Bij de vaststelling van deze vermindering wordt mede rekening gehouden met uitgaven die zonder de verrijking zouden zijn uitgebleven.

Simpel gezegd houdt het in dat iemand is verrijkt ten koste van een ander en die verrijking is onrechtvaardig. De vier vereisten zijn:

A.Verrijking van de een (verkregen voordeel, afgewend nadeel);
B. schade van de ander (geleden verlies, gederfde winst 6:96 BW);
C.de verrijking van de een ging ten koste van de ander: er moet verband bestaan tussen verrijking en schade;
D.de verrijking is ongerechtvaardigd. Hiervan is sprake, als voor de verrijking geen redelijke grond bestaat.

Wat zijn voorbeelden van ongerechtvaardigde verrijking?

Het komt nogal eens voor bij bodemsanering. Indien (bijvoorbeeld) de eigenaar een woning wordt verplicht tot bodemsanering, kan het zo zijn dat de erfpachter van de grond hierdoor ongerechtvaardigd wordt verrijkt. Ook kan gedacht worden aan een schilder die per abuis het houtwerk van de verkeerde woning schildert, omdat de woningen zo op elkaar lijken en omdat het houtwerk van beide woningen geschilderd zou moeten worden.

Ongerechtvaardigde verrijking in het strafrecht?

Ook in het strafrecht komt een vorm van ongerechtvaardigde verrijking voor. Het afpakken van crimineel vermogen: het terugvorderen van wederrechtelijk verkregen voordeel. Te denken valt aan een crimineel die jarenlang geld heeft witgewassen. De crimineel heeft voordeel genoten, omdat hij/zij het zwarte geld niet aan de Belastingdienst heeft opgegeven en ook geen belasting heeft betaald. Maar er zijn ook andere voorbeelden, bijvoorbeeld inkomsten uit bedrijfsmatige hennepteelt.

Advocaat nodig bij ongerechtvaardigde verrijking

Als advocaat procesrecht van Fennek Advocaten ben ik gespecialiseerd in het voeren van procedures. Wilt u meer advies? Aarzel dan niet contact met mij op te nemen.

advocaat ongerechtvaardigde verrijking