Bestuurder is persoonlijk aansprakelijk voor spookfacturen

Sturen van spookfacturen leidt tot persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurder

Jarenlang stuurde een oud-bestuurder van een groot installatiebedrijf spookfacturen voor tapijt dat nooit werd geleverd. De bestuurder stelt dat het sturen van zulke facturen onderdeel was van de bedrijfscultuur. Hij heeft zijn bedrijf tussen 2005 en 2017 voor 1,4 miljoen euro aan facturen laten betalen. De rechtbank Overijssel heeft op 30 december 2020 geoordeeld dat de voormalig bestuurder persoonlijk aansprakelijk is voor de spookfacturen en dus de schade.

Onderzoek naar het handelen van de bestuurder

Adviesbureau Berenschot heeft 125 interviews afgenomen om de bedrijfscultuur en de gevoelens van onvrede onder het personeel van het installatiebedrijf te onderzoeken. Het Berenschot-rapport heeft de Algemene Vergadering aanleiding gegeven om de bestuurder te schorsen en uiteindelijk te ontslaan. Het installatiebedrijf handelde namelijk helemaal niet in tapijt, maar stuurde wel jarenlang facturen voor leveren van tapijt die nooit zijn geleverd door de tapijtgroothandels.

Bedrijfscultuur

De oud-bestuurder heeft versturen van deze spookfacturen nooit ontkend. Volgens hem was het onderdeel van de bedrijfsvoering, al vanaf het moment dat hij daar in dienst is getreden. De constructie van giraal betalen en contant ontvangen zou bedacht zijn door zijn voorgangers voor het ‘zwart geld-circuit’ in het bedrijf. Van het geld wat het bedrijf ontving via de spookfacturen werden verschillende kostenposten betaald, waaronder de overuren van werknemers en sponsoring van de plaatselijke voetbalclub.

Rechtbank: onrechtmatige daad jegens het installatiebedrijf

De rechtbank stelt dat de oud-bestuurder een onrechtmatige daad heeft gepleegd door willens en wetens het bedrijf rekeningen te laten betalen voor goederen die nooit geleverd werden. De bestuurder is dan ook persoonlijk aansprakelijk voor de spookfacturen. Een bestuurder is volgens de wet gehouden zijn taak behoorlijk te vervullen. Volgens de rechtbank had de man als statutair bestuurder zelf moeten inzien dat deze gang van zaken ontoelaatbaar was en kan de bestuurder een ernstig persoonlijk verwijt worden gemaakt. De bestuurder kan zich niet beroepen op het feit dat er sprake is van een bedrijfscultuur en zijn voorgangers hetzelfde deden, van hem had verwacht mogen worden dat hij weerstand zou bieden tegen de druk die op hem uitgeoefend werd.

Groepsaansprakelijkheid

De bestuurder van het installatiebedrijf is niet de enige in deze zaak die aansprakelijk is voor de schade. De twee tapijtgroothandelaars en hun bestuurders waar hij mee samenwerkte zijn ook aansprakelijk. Zij hebben in groepsverband onrechtmatig gehandeld jegens het installatiebedrijf en daarom is sprake van groepsaansprakelijkheid.

Schadevergoeding door bestuurdersaansprakelijkheid

De rechtbank heeft de hoogte van de schadevergoeding nog niet vastgesteld, hoewel er wel bekend is dat er voor ruim 1,4 miljoen aan spookfacturen betaald is. Er zijn waarschijnlijk betalingen ten goede zijn gekomen aan het installatiebedrijf, door onder andere het betalen van de overuren van het personeel. Om de uiteindelijke schade vast te stellen moet duidelijk worden hoeveel geld ten goede van het bedrijf is gekomen. Hiervoor geeft de rechtbank partijen de gelegenheid om zich nog over uit te laten. Feit is wel dat de bestuurder persoonlijk aansprakelijk is voor de spookfacturen.

Advocaat Amsterdam

In deze zaak bevestigt de Rechtbank dat als een bestuurder valse facturen betaalt dat hij onrechtmatig handelt jegens een vennootschap. Hiervoor kan hij worden verplicht de geleden schade te vergoeden. Mocht u vragen hebben over bestuurdersaansprakelijkheid, bijvoorbeeld wanneer een bestuurder  persoonlijk aansprakelijk kan worden gehouden, dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met advocaat Amsterdam, Lisa Jie Sam Foek (ljsf@fennekadvocaten.nl).

Bestuurdersaansprakelijkheid