Billijke vergoeding

Vandaag heeft het Hof Den Bosch geoordeeld dat 8 piloten van Ryanair recht hebben op een billijke vergoeding.

De uitspraak vindt u hieronder:

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-s-Hertogenbosch/Nieuws/Paginas/Vergoedingen-voor-Ryanair-piloten-na-ontbinding-arbeidsovereenkomst.aspx

Al in februari van dit jaar was het Hof van mening dat de piloten recht hadden op deze vergoeding omdat Ryanair het arbeidsconflict onnodig had laten escaleren. Hierdoor was een onwerkbare situatie tussen partijen ontstaan.  Deze eerdere uitspraak vindt u hier:

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Gerechtshoven/Gerechtshof-s-Hertogenbosch/Nieuws/Paginas/Ryanair-moet-piloten-vergoeding-betalen-wegens-ernstig-verwijtbaar-handelen.aspx

Toen in september 2018 stakingsacties dreigden, heeft Ryanair vóór de staking aan de piloten meegedeeld dat verdere stakingsacties tot sluiting van de basis in Eindhoven zouden leiden en tot het vervallen van alle daaraan gerelateerde arbeidsplaatsen. Intern had Ryanair echter al besloten om de basis te sluiten, naar eigen zeggen om bedrijfseconomische redenen. Door op een dergelijke onoprechte manier te proberen een staking te voorkomen, heeft Ryanair het vertrouwen van de piloten als werknemers ernstig geschonden. Vervolgens heeft Ryanair geprobeerd de werknemers over te plaatsen. Ook hier heeft de rechter een stokje voor gestoken in kort geding. De verhoudingen tussen Ryanair en de piloten waren inmiddels ernstig verstoord. In plaats van zich in te spannen om de verhoudingen te normaliseren heeft Ryanair het conflict verder laten escaleren.

Ryanair is schuldig aan onwerkbare situatie

De zo ontstane onwerkbare situatie heeft de piloten ertoe gebracht om zelf de kantonrechter om ontbinding van hun arbeidsovereenkomst te vragen. De kantonrechter vond dat de onwerkbare situatie de schuld was van Ryanair. De piloten hadden daarom recht hadden op compensatie voor de geleden schade.De kantonrechter kende eerder ook aan alle 8 de piloten een transitievergoeding en een billijke vergoeding toe. De billijke vergoedingen bedroegen toen tussen de 350.000 en 425.000 euro per persoon. Ryanair ging in hoger beroep tegen de toegekende vergoedingen. Het Hof heeft de piloten eerder dit jaar de gelegenheid gegeven om actuele gegevens over hun inkomenssituatie te geven. Op basis daarvan heeft het Hof nu de hoogte van de vergoedingen kunnen bepalen en valt deze aanzienlijk lager uit.

Wanneer heeft een werknemer recht op een  billijke vergoeding?

Als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Daarbij wordt deze vergoeding niet aan de hand van een formule berekend, zoals de transitievergoeding maar aan de hand van alle feiten en omstandigheden van het geval. De rechters kunnen zelf die omstandigheden laten mee wegen die zij van belang achten. Zoals bijvoorbeeld de pensioenschade van de werknemer door het ontslag. of omdat de werknemer inmiddels ander werk heeft gevonden. Maar ook het te maken verwijt aan werkgever, of het bedrag van een suppletie op de WW-uitkering gedurende een zekere tijd.

In deze zaak was de inkomensschade van de piloten het vertrekpunt bij het bepalen van de billijke vergoeding. Het Hof heeft daarnaast ook rekening gehouden met de mate van verwijtbaarheid van het handelen van Ryanair en dat er eerder door de kantonrechter ook een transitievergoeding is toegekend. Uiteindelijk vindt het Hof billijke vergoedingen van 100.000 tot 175.000 euro per persoon passend. De bedragen verschillen per piloot, omdat hun inkomensschade verschillend is. Bij de kantonrechter in eerste instantie kregen de piloten meer billijke vergoeding toegewezen. Dat komt onder andere doordat het Hof de hoogte van de vergoedingen nu heeft kunnen baseren op de actuele en concrete inkomensgegevens van de piloten die kennelijk lager is.

Indien u meer vragen heeft over de bepaling van de billijke vergoeding en andere arbeidsrechtelijke onderwerpen neemt u dan contact op met mr. E.V. Jongepier van Fennek Advocaten.

https://fennekadvocaten.nl/advocaten/eva-jongepier/