Boete AFM vereenvoudigde afhandeling

Boete AFM vereenvoudigde afhandeling

De AFM kan partijen hoge boetes opleggen. Er is recent een vereenvoudige afhandeling van boetes door AFM geïntroduceerd, waarbij de mogelijkheid bestaat om een 15% korting te krijgen op de boete. De AFM geeft op haar website aan:

Vereenvoudigde afdoening is gericht op een snelle en definitieve afronding van een boetezaak. Er zijn dan geen langdurige en kostbare juridische procedures nodig.

Altijd korting boete AFM

Niet iedere boetezaak komt voor vereenvoudigde afhandeling in aanmerking. Dit natuurlijk nog los van de vraag of een beboete partij dit zo maar zou moeten accepteren. Er kunnen namelijk goede redenen zijn om wel verweer te voeren tegen een boete.

Afspraken bij vereenvoudigde afhandeling boete

Bij vereenvoudigde afhandeling is vereist dat de overtreder de boete erkent en de boete betaalt, waarbij de AFM nog wel een boetebesluit neemt (verkort besluit), maar een korting van 15% verleent.

Alleen de AFM mag het initiatief nemen voor een vereenvoudigde afdoening. Niettemin kan een overtreder wel vragen bij een voornemen tot beboeting of de AFM dit niet in overweging neemt. Dan zal de AFM daar ook op moeten reageren.

Persbericht bij boete

Ook bij deze vereenvoudigde afhandeling van boete AFM komt wel een persbericht. In dat persbericht komt (in elk geval) te staan dat de overtreding wordt erkend en dat de boete wordt geaccepteerd.

Geen bezwaar en beroep boete

Bij deze vorm van afdoening is er geen mogelijkheid meer van bezwaar en beroep (en dus geen vernietiging door beroep). Als u daarmee wordt geconfronteerd, is het dus wel zaak om de voors en tegens goed tegen elkaar af te wegen. Het kan namelijk best zijn dat er helemaal geen sprake is van een overtreding, of dat de AFM onjuist heeft gehandhaafd. Bovendien is de geboden korting nou ook weer niet een aanzienlijk percentage.

Vragen over deze blog? Neemt u dan contact op met Jasper Hagers, specialist boete AFM.