Boetes door schending privacywet

Boetes door schending privacywet

Sinds de inwerkingtreding van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in mei 2018 hebben Europese privacytoezichthouders ruim 1,5 miljard aan boetes opgelegd voor het overtreden van de privacy wet. De privacywetgeving legt organisaties beperkingen op bij het verzamelen en gebruiken van gegevens van personen. Personen moeten duidelijk en volledig geïnformeerd zijn over het gebruik van hun gegevens.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kent twee categorieën van overtredingen van de privacywet met twee verschillende boetes door schending privacywet. Voor de schending van een aantal verplichtingen uit de AVG, zoals het niet melden van een datalek of het ontbreken van een register van verwerkingsactiviteiten, kan de AP een boete opleggen van maximaal 10 miljoen euro of (als dat hoger is) 2% van de wereldwijde jaaromzet van een onderneming. Als een organisatie de basisbeginselen van de AVG of de privacyrechten overtreedt, dan kan de AP een boete opleggen van maximaal 20 miljoen euro of 4% van de wereldwijde jaaromzet.

De verwerking van persoonsgegevens zonder geldige rechtsgrond is nog steeds de meest voorkomende overtreding en vormde de aanleiding voor maar liefst acht van de tien hoogste boetes die tot dusver werden opgelegd. Waaronder de boete voor het Facebook-moederbedrijf Meta van 265 miljoen.

Meta beboet door schending privacywet

Twee maanden geleden legde de Ierse privacywaakhond DPC een boete op door schending privacywet van 265 miljoen aan het Facebook-moederbedrijf Meta nadat gegevens van gebruikers op een hackersforum opdoken. Gegevens van meer dan 530 miljoen Facebook gebruikers doken op een hackersprofiel op, daarnaast werden ook telefoonnummers te koop aangeboden. De gelekte gegevens omvatten onder meer telefoonnummers, geboortedata en locatiegegevens van mensen met Facebook-accounts. Daarmee overtrad Meta volgens de DPC de Europese privacywetgeving AVG. Voor het onderzoek werkte de DPC samen met privacywaakhonden in andere EU-lidstaten. Dit is al de vierde keer dat Meta wordt beboet wegens schending van de privacywet.

Advocaat privacywet

Onze advocaat, Lisa Jie Sam Foek, behandelt veel vraagstukken op het gebied van privacy. Indien u zich geconfronteerd ziet met boetes door de Autoriteit Persoonsgegevens of wanneer u een vraag heeft over een mogelijke schending van de privacywet of anderszins, neem dan vrijblijvend contact op met advocaat privacy, Lisa Jie Sam Foek (lisa@fennekadvocaten.nl)