Contractsoverneming: opeens een nieuwe contractspartij?

In de Wet is bepaald dat een overeenkomst met medewerking van de contractspartij kan worden overgedragen aan een ander. Deze vorm van overdracht is geregeld in art. 6:159 BW en wordt contractsoverneming genoemd. Contractsoverneming: opeens een nieuwe contractspartij?

Hoe vindt contractsoverneming plaats?

Dat moet geschieden met een akte tussen de ene contractspartij en de ander aan wie overgedragen wordt. Het kan niet mondeling. Zonder akte is de contractsoverneming nietig.

De wederpartij van de contractspartij moet daar wel toestemming voor geven. Je kan dus niet zomaar worden opgezadeld met een onbekende contractspartij. Dat is overigens anders bij cessie, te weten het overdragen van een vordering.

De wederpartij hoeft niet schriftelijk toestemming te geven, maar kan in iedere vorm geschieden. Echter, uit rechtspraak volgt dat er niet te snel  uitgegaan mag worden van die toestemming/medewerking.

Bezwaar tegen contractsoverneming

Dat blijkt wel uit de rechtspraak over artikel 36 Bankvoorwaarden. Wat stond er in dat artikel? Daarin stond/staat dat de klant toestemming bij voorbaat geeft aan de bank om de overeenkomst aan een ander over te dragen. En dat artikel is veelvuldig gebruikt, bijvoorbeeld om de portefeuille van ABN AMRO Bank N.V. over te dragen aan Deutsche Bank. Meestal is er bij de contractsoverneming van de ene grote bank naar de andere grote bank niet veel bezwaar: beide banken zijn in veel opzichten ongeveer gelijk, althans qua hoedanigheid. Maar hoe zit het als de bank haar klanten overdraagt aan een incassobureau in Rusland?

Er zijn recent prejudiciële vragen gesteld over deze toestemming bij voorbaat bij Promontoria en Van Lanschot. Hoe ver reikt deze toestemming bij voorbaat? Mag de Bank haar bancaire relatie met haar klant overdragen aan de bakker op de hoek? Daar heeft de klant geen toestemming bij voorbaat gegeven, zo wordt in die procedure betoogd. Het lijkt er op dat er grenzen aan toestemming bij voorbaat worden gesteld en dat lijkt mij terecht.

Vragen over contractsoverneming

Hebt u zelf een vraag over contractsoverneming? Wordt u geconfronteerd met een nieuwe contractspartij of wilt u zelf een overeenkomst overnemen / laten overnemen? Aarzel dan niet vrijblijvend met ons contact op te nemen.