Corona en opschorten salaris

Corona en opschorten salaris

Mag een werkgever het salaris opschorten tijdens de Corona?

Het antwoord is nee als dat niet in overleg gebeurt. Ondanks de nijpende situatie van vele werkgevers.

De eerste Corona uitspraken zijn een feit. Ook tussen werkgever en werknemer.

Pas geleden heeft de kantonrechter te Amsterdam in kort geding zich gebogen over de vraag of werkgever zonder overleg 50% van het loon van werknemer mocht opschorten. De gehele uitspraak over Corona en opschorten salaris treft u hier aan.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2020:2734

NOW regeling toegekend

De werkgever had daarbij 60% van de loonsom januari aan voorschot op grond van de NOW regeling ontvangen. Vervolgens had werkgever 50% van het loon uitbetaald aan het personeel. De rest van het salaris had werkgever opgeschort.

Ondanks buitengewone omstandigheden geen loonopschorting

De kantonrechter begrijpt in deze zaak dat bij de werkgever buitengewone omstandigheden aan de orde zijn: deze Corona crisis had natuurlijk niemand voorzien. Deze situatie maakt dat werkgever een zwaarwichtig belang heeft om van haar werknemers een loonoffer te vragen. Maar dat is in dit geval niet gebeurd: de werkgever heeft namelijk eenzijdig en zonder overleg 50% van het salaris niet betaalt.

Dat is een te grote inkomensachteruitgang waardoor werknemer in financiële problemen komt. De rechter weegt in deze zaak de wederzijdse belangen af maaraarna komt de rechter tot de conclusie dat de werkgever 100% salaris moet doorbetalen. Ook omdat niet duidelijk is wanneer werkgever dan wel over voldoende middelen zou beschikken om de achterstand in te lopen.

Geen wettelijke verhoging

De wettelijke verhoging -een boete als een werkgever het salaris te laat betaalt- matigt de rechter tot nul. Daaruit blijkt dat de kantonrechter wel enig begrip heeft voor de economische noodzakelijke situatie van werkgever.

Contact arbeidsrecht advocaat

Voor vragen over bovenstaande onderwerpen en overige vragen die met ontslag te maken hebben kunt u mij bellen, Eva Jongepier, advocaat bij Fennek Advocaten, emailadres: eva@fennekadvocaten.nl

Telefoonnummer: 020-2998797.