Corona en werktijdverkorting

Bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de uitbraak van het Coronavirus en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen een beroep doen op werktijdverkorting. Op deze manier kunnen bedrijven hun personeel korter laten werken wanneer hun personeel tijdelijk niet of minder kan worden ingezet dankzij het Coronavirus.

Mr. E.V. Jongepier (eva@fennekadvocaten.nl) bespreekt de procedure voor het aanvragen van werktijdverkorting.

Werktijdverkorting bij loonbetalingsplicht

U kunt werktijdverkorting aanvragen voor werknemers waarvoor u een loondoorbetalingsplicht heeft. Als ZZP’er kunt u evenmin een beroep doen op de regeling voor werktijdverkorting. Zzp’ers die door de uitbraak van het coronavirus in de problemen komen, kunnen wel een beroepen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) wanneer zij aan de voorwaarden voor deze regeling voldoen.

Voorwaarden vergunning werktijdverkorting

De voorwaarden voor vergunning werktijdverkorting zijn de volgende :

– Uw bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt (zoals het Corona virus);
– U verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk.

Een vergunning wordt niet verstrekt over de perioden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor ontheffing bij het ministerie is ontvangen dus niet met terugwerkende kracht. Ook wordt een vergunning niet verstrekt voor zover het aantal personeelsleden niet op de voor het bedrijf redelijk te verwachte behoefte is afgestemd. Indien de vermindering van werkzaamheden samenhangt met een werkstaking komt uw bedrijf evenmin in aanmerking.

Een ontheffing wordt in principe verleend vanaf de datum waarop de aanvraag voor werktijdverkorting is ingediend. De vergunning geldt maximaal 6 weken.

SZW verleent de vergunning werktijdverkorting?

U kunt een vergunning aanvragen voor werktijdverkorting bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

Het SZW verleent immers deze vergunning.

Het ministerie van SZW probeert aanvragen zo snel mogelijk te behandelen. Hoe completer de aanvraag is, hoe sneller het ministerie deze kan behandelen.

Er dient direct melding gemaakt te worden bij het UWV zodra u de vergunning heeft ontvangen.

Verlenging vergunning werktijdverkorting

Is er na afloop van de vergunning nog geen verbetering in uw bedrijf? Dan kunt u verlenging van de vergunning werktijdverkorting aanvragen. Het verzoek tot verlenging dient u voor het aflopen van de huidige vergunning in te dienen. De werktijdverkorting mag in totaal maximaal 24 weken duren.

Advocaat Amsterdam werktijdverkorting

Heeft u hulp nodig bij het aanvragen of verlengen van een vergunning werktijdverkorting of heeft u andere vragen over werktijdverkorting? Neem dan contact op met onze advocaat Amsterdam werktijdverkorting mr E.V. Jongepier of emailen op eva@fennekadvocaten.nl.