Coron(a)greements

Coron(a)greements

Het coronavirus is een crisis van ongekende omvang. Niemand had deze crisis voorzien, laat staan dat daar rekening mee is gehouden in de contracten.

Wat kunt u doen als een fabriek gesloten is en u daardoor niet meer kunt leveren?
Of wanneer u zich geconfronteerd ziet met een afnemer die een partij goederen weigert af te nemen vanwege corona?

Er zijn diverse mogelijkheden. Hieronder een kort overzicht.

– Loop de overeenkomst na. Is de overeenkomst voorzien in oplossingen bij epidemieën / overheidsmaatregelen, of is er een bepaling over “act of God”?

– Is er sprake van overmacht? Denk aan de situatie waarin goederen of diensten niet geleverd kunnen worden vanwege een exportverbod. Voor overmacht is nodig dat nakoming onmogelijk is (niet slechts moeilijker of duurder) en dat het niet te wijten is aan schuld van de schuldenaar en/of tot zijn ondernemersrisico behoort.

– Bij een geslaagd beroep op overmacht vervalt de verplichting tot schadevergoeding en kan de termijn tot nakoming van verplichtingen worden uitgesteld. Overmacht wordt echter niet snel aangenomen. De Rechtbank Den Bosch oordeelde onlangs dat betalingsonmacht van huurders die veroorzaakt is door teruggelopen omzet wegens Corona niet tot een overmachtssituatie leidt en de huurders toch de volle huur moeten betalen.

– Een overeenkomst kan gewijzigd of (gedeeltelijk) worden ontbonden op grond van onvoorziene omstandigheden.

– Bij onvoorziene omstandigheden moet het gaan om omstandigheden die op het moment van sluiten van de overeenkomst nog in de toekomst lagen en die dusdanig zijn dat de wederpartij naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid ongewijzigde instandhouding niet mag verwachten. Dit lijkt eenvoudig, maar is het niet.

– De Rechtbank Overijssel wees onlangs een beroep op onvoorziene omstandigheden af omdat de Corona-pandemie voor rekening van de professionele projectontwikkelaar moest blijven.

– Schort uw (betalings)verplichtingen op wanneer een leverancier stelt niet (volledig of tijdig) te kunnen leveren door Corona.

– Treed met elkaar in (her)onderhandeling, maar doe dat wel met juridische ondersteuning, zodat u weet wat uw rechten en plichten zijn. Een oplossing buiten de rechtbank levert vaak meer op dan een lange juridische strijd.

Advocaat corona overeenkomsten

Mocht uw bedrijf leveringsbeperkingen ondervinden door het Coronavirus, dan bepaalt Lisa Jie Sam Foek als contractenrecht advocaat voor corona overeenkomsten graag met u de strategie (lisa@fennekadvocaten.nl).

Corona overeenkomsten