Crypto en bitcoin vermogensbeheer

Crypto en bitcoin vermogensbeheer

Steeds vaker krijg ik gedupeerde cliënten met klachten over crypto en bitcoin vermogensbeheer. Een kennis, een familielid of een bedrijf heeft voor een vergoeding gehandeld in crypto (vermogensbeheer). In een recente uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland ging het om een overeenkomst van opdracht tot het beheren van bitcoins.

Uitspraak over vermogensbeheer bitcoin

Uit de uitspraak volgt dat de eisende partij in privé handelde in crypto (waaronder bitcoins). Er was een plan om een cryptofonds op te richten, waar de gedaagde partij interesse in had. Zoveel interesse dat de gedaagde partij 20,59964 BTC beschikbaar stelde om in dat fonds te beleggen.

De bitcoins zijn belegd en beheerd. Er is niet voor niets een procedure opgestart: er zijn grote verliezen ontstaan, waarover partijen een levendige whatsapp gesprek hebben gevoerd. Van de circa 20 bitcoin is nog minder dan de helft over.

Schuldbekentenis crypto

Eiser is bereid om een schuldbekentenis te tekenen. Vervolgens is er weer contact tussen partijen, hetgeen laat zien hoe hoog het conflict is opgelopen.

 ‘ja nouja als een oplossing is een drugsdealer achter me aansturen ben ik natuurlijk als de dood dat ik straks iets verkeerd doe.’ Waarop [gedaagde] reageert: ‘ok zie ik je morgen. En ik hoop dat je snapt dat hoe lakser jij doet hoe geïrriteerder ik word en dat helpt echt niet. Geloof mij ik wil gewoon net als jij een nette oplossing. Als we daar constructief aan werken is alles helemaal ok dus ga nou niet bang zitten zijn want dat is ook niet mijn intentie. Ik wil dit oplossen. Samen. Maar dan moet je niet doen zoals je steeds doet want echt geloof mij dat is voor mij niet vol te houden.’

in de schuldbekentenis staat (onder meer):

Bewaarnemer verklaart medio juni 2018 21 Bitcoins (BTC) in bewaarneming te hebben genomen ten behoeve van Bewaargever;

Bewaarnemer erkent schuld en zal de Verloren BTC compenseren;

Rechtbank over vermogensbeheer crypto

De eisende partij probeert de schuldbekentenis te vernietigen. Gesteld wordt dat er sprake is van bedreiging, misbruik van omstandigheden en bedrog. Dit slaagt echter niet. De eisende partij heeft zijn stellingen onvoldoende gemotiveerd. Nu de schuldbekentenis niet wordt vernietigd, moet deze worden nagekomen.

Dat betekent dat de rechtbank oordeelt dat er 10,7 BTC moet worden terugbetaald.

crypto en bitcoin vermogensbeheer