De Wet Arbeidsmarkt in Balans, wat verandert er voor u?

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans (“WAB”) in werking getreden. De belangrijkste wijzigingen voor u kunnen de volgende zijn: 

  1. Introductie cumulatiegrond. Deze is toegevoegd aan een van de huidige gronden voor ontslag. Dit zou ontslag voor werkgever met een minder goed opgebouwd dossier iets makkelijker kunnen maken. Wel moet er meer betaald worden. De rechter kan ter compensatie een extra vergoeding van maximaal de helft van de transitievergoeding toekennen aan werknemer;
  2. Transitievergoeding is voortaan verschuldigd vanaf datum indiensttreding. Nu is dat nog na twee jaren. Een hogere transitievergoeding voor werknemers wiens dienstverband tien jaar heeft geduurd en voor 50-plussers komt te vervallen;
  3. De ketenregeling is weer veranderd: het is weer mogelijk om maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd overeen te komen in een periode van maximaal 36 maanden. Dat kan anders overeengekomen worden bij CAO als de aard van het werk daar om vraagt;
  4. Payrolling is minder aantrekkelijk gemaakt. De Payrollovereenkomst heeft nu een aparte definitie gekregen. Payrollbedrijven worden verplicht om de payroll medewerkers die zij ter beschikking stellen zowel de primaire als secundaire arbeidsvoorwaarden aan te bieden, zoals die ook geldt bij de rest van het personeel. De bijzondere regels voor uitzendkrachten gelden niet voor payrollers;
  5. Oproepovereenkomsten zijn minder flex geworden. Werkgevers zijn nu verplicht de werknemer minstens vier dagen van tevoren op te roepen, indien de omvang van de arbeid niet of niet eenduidig is vastgelegd. Doet de werkgever dat niet, dan hoeft de werknemer geen gehoor te geven aan de oproep. Trekt de werkgever de oproep in binnen vier dagen voor aanvang van de werkzaamheden, dan heeft de werknemer toch recht op loonbetaling over de periode waarvoor hij is opgeroepen. In de CAO kan hier weer van worden afgeweken.

Heeft u verdere vragen over de WAB? Neem dan vrijblijvend contact op met Eva Jongepier, advocaat arbeidsrecht.