DNB geeft aandachtspunten ICAAP 2017

Beleggingsondernemingen en (bepaalde) beleggingsinstellingen behoren jaarlijks een overzicht te kunnen geven met betrekking tot de risico’s waaraan zij zijn blootgesteld, hoe zij daarmee omgaan en welke veiligheidsmaatregelen zij kunnen treffen op het moment dat zo’n risico zich verwezenlijkt. Dit overzicht ofwel een beoordeling wordt het “Internal Capital Adequacy Assessment Process” (“ICAAP”) genoemd.

Recent heeft De Nederlandse Bank (“DNB”) aangegeven dat er aan een viertal geselecteerde risico’s extra aandacht zal worden gegeven in de ICAAP 2017.

Over welke specifieke risico’s spreken wij dan?

  • Afhankelijkheid van de aandeelhouder;
  • risico voortvloeiend uit financiële verwevenheid binnen de groep;
  • IT-risico;
  • uitbestedingsrisico.

Dit zijn de risico’s waarvan DNB heeft geconstateerd dat deze onvoldoende door grote beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen in hun vorige ICAAP-document naar voren zijn gebracht en zijn uitgewerkt. In de komende ICAAP-2017 zullen ondernemingen en instellingen daar dus meer aandacht aan moeten besteden.

DNB heeft ook aangegeven dat niet alleen de grootste beleggingsinstellingen en beleggingsondernemingen zullen worden doorzocht op het gebied van hun ICAAP, maar ook kleine en middelgrote ondernemingen kunnen de bemoeienis van DNB verwachten. Het is dan ook relevant dat deze minder grote partijen hun ICAAP voldoende op orde hebben en zo nodig kunnen overleggen aan DNB.