Equity partner is geen werknemer

Recente uitspraak

In een recente uitspraak heeft het Hof Den Haag in de Deloitte-zaak geoordeeld dat een Equity Partner die zich via zijn persoonlijke vennootschap aansluit in een coöperatiestructuur, geen werknemer is.

Management B.V.

Door het met wederzijds goedvinden beëindigen van een arbeidsovereenkomst om vervolgens via een management-bv toe te treden tot een maatschap, met verkregen stemrechten en deelname aan de AvA, met aanspraak op winstuitkering, onderscheidt de positie van partner zich wezenlijk van die van director-werknemer. Van loon in de zin van artikel 7:610 BW is geen sprake. Evenmin van gezag. Geen loon en geen gezag: de belangrijke kenmerken van een arbeidsovereenkomst.

Dezelfde werkzaamheden

Dat inhoudelijk de werkzaamheden grotendeels hetzelfde zijn, doet hieraan niet af. Bij dit alles speelt dat werker een professionele partij, fiscalist, is die wist welke rechten en plichten partijen over en weer beoogden aan te gaan.

De overeenkomst tussen partijen kan wel gekwalificeerd worden als overeenkomst van opdracht.

Ten overvloede overweegt het hof nog dat de fiscalist zich tot medio 2020 (datum opzegging van de overeenkomst door Deloitte) nooit op het standpunt heeft gesteld dat sprake was van een arbeidsovereenkomst.

Vragen over dit onderwerp of enig andere vraag op het gebied van arbeidsrecht? U kan mij bellen Eva Jongepier advocaat arbeidsrecht.