Goede doelen stichting mag bankrekening behouden

Begin september werd Marokko hard getroffen door een aardbeving. Direct na deze ramp werden veel inzamelingsacties gestart voor de slachtoffers in het rampgebied. Ook een al langer bestaande islamitische goede doelen stichting (de Stichting) zamelde geld in. Zowel via sociale media als televisie werd hun inzamelingsactie gepromoot. Met de donaties werden de slachtoffers in Marokko direct geholpen. De Stichting zet zich daarnaast al jaren in om vele andere goede doelen te verwezenlijken, voornamelijk in Marokko.

Terwijl de hulpverlening in Marokko in volle gang was, vocht de Stichting op 19 september 2023 voor hun voorbestaan bij de Rechtbank Amsterdam. Zij hadden een kort geding aangespannen tegen hun bank (de Bank) omdat zij de bankrelatie per 28 oktober 2023 wilde opzeggen. De opzegging zou hoogstwaarschijnlijk betekenen dat de Stichting zou moeten stoppen met al haar activiteiten. De voorzieningenrechter oordeelde uiteindelijk dat de Bank de bankrelatie in ieder geval voort moest zetten totdat in een bodemprocedure anders wordt beslist. De goede doelen stichting mag dus de bankrekening behouden. De uitspraak van de voorzieningenrechter te Amsterdam vindt u hier.

Bankrekening goede doelen stichting beëindigd

De Stichting bankiert al geruime tijd bij de Bank. In 2021 verzocht de Bank om meer informatie over bepaalde transacties en om het beleid van de Stichting om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Daarnaast heeft de Bank een verplicht cliëntonderzoek uitgevoerd op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft).

De Bank was van mening dat er geen transparant beeld bestond over waar de uitgaven van de Stichting terechtkwamen. Als reactie hierop hebben de Bank en de Stichting een aantal afspraken gemaakt hoe de transparantie verbeterd kon worden. De Stichting beloofde dat zij hun administratie verder zouden professionaliseren door o.a. de jaarstukken door een accountant te laten controleren. Sinds deze afspraken heeft de Stichting de Bank steeds updates gegeven omtrent de verbeteringen en hier documenten van overgelegd . Op vragen van de Bank werd door de Stichting steeds adequaat gereageerd.

De Bank besloot de bankrelatie uiteindelijk toch op te zeggen. De Stichting had volgens hen niet aan de afgesproken voorwaarden voldaan. De Stichting besloot als reactie hierop een kort geding aan te spannen tegen de Bank waarin zij voorzetting van de bankrelatie eiste.

Goede doelen stichting mag bankrekening behouden

De Bank verweerde zich met de stelling dat zij de verplichting had de bankrelatie op te zeggen omdat zij het klantonderzoek niet kond afronden (artikel 3 en 5 lid 3 Wwft). De voorzieningenrechter oordeelde dat de Bank haar onderzoek wel had kunnen voltooien. Ook overwoog de voorzieningenrechter dat er geen reden was om aan te nemen dat de Stichting zich bezighoudt met witwassen of terrorismefinanciering. De bedoelingen van de directeur en medewerkers lijken oprecht. Daarnaast wijst de voorzieningenrechter erop dat in Marokko projecten vaak door vrijwilligers worden uitgevoerd zonder factuur. Verder is gebleken dat de Stichting haar administratieve- en bedrijfsmatige processen heeft verbeterd. De Bank was dan ook niet verplicht de bankrelatie op te zeggen op grond van de Wwft.

Een tweede verweer van de Bank was dat zij bevoegd was de bankrelatie op te zeggen op grond van artikel 35 Algemene Bankvoorwaarden (ABV). De voorzieningenrechter overwoog echter dat het in strijd was met de redelijkheid en billijkheid om gebruik te maken van de opzeggingsbevoegdheid uit de ABV. Een factor die hierbij meespeelde was het feit dat de Stichting veel hulp verleende in het door de aardbeving getroffen gebied in Marokko, en een beëindiging fatale gevolgen zou kunnen hebben.

Wel moet de Stichting doorgaan met het verbeteren van haar financiële administratie.

De voorzieningenrechter oordeelde dat de bankrelatie moest worden voortgezet totdat hierover in de bodemprocedure over wordt beslist.

Advocaat stichtingen

Bij dit kort geding hebben wij de Stichting bijgestaan. Dreigt uw bank met het opzeggen van de bankrelatie of heeft uw bank de bankrelatie opgezegd? Neem dan vrijblijvend contact op met advocaat contractenrecht Lisa Jie Sam Foek (lisa@fennekadvocaten.nl).

klantonderzoek door bank. opzegging bankrekening