In hoger beroep van een ongunstige uitspraak?

In hoger beroep van een ongunstige uitspraak

Hoger beroep biedt partijen de mogelijkheid om een geschil opnieuw te laten beoordelen door een hogere rechter. Wijziging in omstandigheden of het niet eens zijn met de uitspraak kunnen een aanleiding zijn om als partij in hoger beroep te gaan van een ongunstige uitspraak. Het verweer, de feiten en ook het bewijs kunnen in hoger beroep afwijken van wat u in eerste aanleg heeft aangevoerd.

Functies hoger beroep

Aan het hoger beroep kunnen verschillende functies worden toegekend. Ten eerste is er de herkansingsfunctie. Partijen hebben hierbij de mogelijkheid om door hen gemaakte fouten te herstellen, nieuwe of andere gronden aan te voeren, en nieuwe gegevens in te brengen. Het maakt daarbij niet uit als het gaat om elementen die in eerste aanleg niet ter discussie zijn gesteld. Hierdoor bestaat er een ruime mogelijkheid om een andere proceshouding aan te nemen dan in eerste aanleg.

Daarnaast is er de controlefunctie. Dat houdt in dat de rechter in hoger beroep  het werk van de rechter controleert in eerste aanleg. De hogerberoepsrechter beoordeelt of de rechtbank een juiste beslissing genomen heeft en of de procedure in eerste aanleg volgens de regels en beginselen van het procesrecht verlopen is.

Tot slot is er de rechtseenheidsfunctie oftewel de bewakingsfunctie genoemd. De rechter in hoger beroep bewaakt de rechtseenheid en rechtsontwikkeling, doordat verschillende lagere rechters in het land juridische regels op dezelfde manier zullen uitleggen en toepassen. Daar waar nodig zal de rechter in hoger beroep de eerder gedane uitspraak corrigeren.

De herkansingsfunctie vervult een centrale functie in het ­hoger beroep. Dit hangt sterk samen met het karakter van het ­Nederlandse hoger beroep, dat niet alleen een controlerende functie heeft, maar partijen de gelegenheid geeft hun gevoerde debat voort te zetten en te herkansen.

Advocaat Amsterdam voor hoger beroep

Door de verschillende functies van het hoger beroep is het van belang de strategie van het hoger beroep goed af te stemmen.
Onze advocaat Lisa Jie Sam Foek voert met regelmaat juridische procedures in hoger beroep. Wanneer u in hoger beroep wenst van een ongunstige uitspraak of u heeft vragen over hoger beroep, neem dan vrijblijvend contact op met advocaat Amsterdam Lisa Jie Sam Foek (lisa@fennekadvocaten.nl).

advocaat Amsterdam hoger beroep