ING Bank stopt met dienstverlening aan trustkantoren: kan dat?

ING Bank stopt met het aanbieden van haar dienstverlening aan kleine trustkantoren. De bank geeft aan dat zij de dienstverlening opzegt met klanten waar zij een “beperkte klantrelatie” mee heeft. Dit houdt in dat het gaat om doelvennootschappen die nu alleen een bankrekening hebben of een rekening hebben voor vreemde valuta, oftewel brievenbusmaatschappijen.

Trustkantoren opzeggen wegens beleid: kan dat zomaar?

ING stelt dat zij minder inzicht heeft in deze doelvennootschappen en dat deze wellicht gebruikt wordt voor overboekingen of betalingen waaraan onoorbare of maatschappelijke motieven ten grondslag liggen. Heel concreet wordt het niet, maar het is duidelijk dat ING Bank haar beleid heeft gewijzigd en niet langer de klanten wil hebben, waar zij eerder graag zaken mee deed. Het is inmiddels een bekend fenomeen: banken stoten klanten af die teveel tijd kosten, maar is dat wel gerechtvaardigd? Ook bedrijven die in bitcoins handelen of de aankoop van bitcoins mogelijk maken, vinden een dichter deur bij banken.

Hoger risicoprofiel rechtvaardigt beëindiging?

ING voert als rechtvaardiging voor haar handelen aan:

De trustsector kent een hoger risicoprofiel dan andere sectoren en past daarmee niet langer bij wat ING bereid is te aanvaarden.

Dit is natuurlijk een omstandigheid die ook gold bij het begin van de relatie.

De vraag is nu of de bank dit zo maar mag doen. Uit een uitspraak van de rechtbank Amsterdam (ECLI:NL:RBAMS:2013:7065) blijkt dat dit niet altijd het geval is. In deze uitspraak ging het om een klein trustkantoor, Lagrey, tegen ING Bank:

‘Samengevat luidt de conclusie dat Lagrey voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat opzegging van de overeenkomst door ING ertoe zal leiden dat Lagrey haar onderneming niet langer zal kunnen uitoefenen – en Lagrey dus bij voortzetting van de relatie een zeer groot belang heeft – terwijl Lagrey op geen enkele wijze tekort geschoten is jegens ING en DNB, noch concrete aanwijzingen bestaan dat Lagrey een integriteitsrisico vormt voor ING en/of ING voor onevenredig hoge kosten zal plaatsen, zodat het belang van ING bij een beëindiging van de relatie met Lagrey op dit moment relatief beperkt is en een zwaarwegende grond voor opzegging van de overeenkomst vooralsnog niet aan de orde is.

Daar komt bij dat ING eind 2011 weloverwogen een relatie met Lagrey is aangegaan en (nog) geen sprake is van gewijzigde omstandigheden op grond waarvan een voortzetting van de overeenkomst niet langer van ING zou kunnen worden gevergd. Lagrey heeft er in dit verband nog terecht op gewezen dat ING niet haar relaties met de gehele trustbranche heeft beëindigd, maar alleen die met de kleinere kantoren, terwijl, anders dan ING heeft betoogd, onvoldoende aannemelijk is dat de grote kantoren per definitie minder risico’s opleveren. Ook uit de in de nieuwsbrieven van DNB genoemde onderzoeken blijkt dat vooralsnog niet, nu daarin niet is vermeld wat de omvang van de onderzochte kantoren is, noch hoe de risico’s bij kleinere kantoren zich verhouden tot die bij grotere ondernemingen.’

Deze uitspraak biedt hoop voor de kleinere trustkantoren.

Het lijkt er op dat de klanten die de bank nu niet meer van dienst wil zijn ook elders geen gehoor krijgen. Dit houdt in dat deze trustkantoren hun klanten niet meer kunnen bijstaan en dus schade gaan lijden. Een zorgelijke ontwikkeling, waarbij bedrijven maatschappelijk uitgesloten worden.

Advocaat opzegging relatie

Heeft u ook schade geleden door deze of andere ingrijpende besluiten? Of heeft u te horen gekregen dat uw bank de dienstverlening met u opzegt? Neem dan gerust contact op met Jasper Hagers, advocaat Financieel Recht.