Klantonderzoek door bank

Klantonderzoek door bank

De Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) leggen (onder meer) financiële instellingen vergaande verplichtingen op. Klantonderzoek door bank kan op basis van verschillende omstandigheden plaatsvinden, bijvoorbeeld op basis van ongebruikelijke transacties, transacties met hoog-risicolanden, maar ook bijvoorbeeld berichten uit de media.

Klantonderzoek EVR en IVR

Banken hebben het recht een informatieverzoek te doen. In veel gevallen bent u verplicht informatie te verstrekken, maar de bank moet natuurlijk wel duidelijk maken waarom de informatie wordt opgevraagd. De bank heeft steeds meer een poortwachtersfunctie gekregen. De bank heeft een intern incidentenregister (IVR), maar kan in geval van een ernstig incident ook een externe melding doen, waardoor een persoon of onderneming op een zwarte lijst komt te staan (EVR). De lat ligt overigens wel hoog bij het EVR, omdat er wel sprake moet zijn van meer dan een redelijk vermoeden aan schuld. Voor het IVR gelden minder strenge eisen. Een procedure waarin ik als advocaat heb opgetreden inzake EVR / IVR treft u hier aan.

Opzegging door de bank klantonderzoek

De bank kan ook besluiten de overeenkomst met de klant te beëindigen. Contractueel is daar (vrijwel) altijd een mogelijkheid toe. De bank heeft echter ook een (contractueel vastgelegde) zorgplicht. Bovendien wordt een eventuele opzegging ook getoetst aan de redelijkheid en billijkheid. Veelal komt het neer op een belangenafweging, waarbij een groot belang is dat vrijwel alle bedrijven een bankrekening nodig hebben om te kunnen bestaan. Huur, salarissen, belastingen, et cetera kunnen in praktische zin alleen giraal geschieden. Paradoxaal genoeg worden sommige bedrijven juist door banken naar contante geldstromen gedreven, hetgeen nu juist niet de bedoeling lijkt.

Klantonderzoek meewerken of weigeren

Indien u een informatiebrief hebt gekregen, is het verstandig om advies in te winnen van een gespecialiseerde advocaat. Ik help u daar graag mee. Ook bij de beantwoording van de vragen. In sommige gevallen worden de vragen ook niet duidelijk gesteld, of is het niet duidelijk waar de bank naar toe wilt gaan met de vragen. Het is dan zaak om in ieder geval niet het verkeerde antwoord te geven.

Vragen over klantonderzoek? Jasper Hagers helpt u graag.

klantonderzoek door bank