Kort geding autocoureur en vastgoedmiljonair

Kort geding tussen autocoureur en vastgoedmiljonair

Autocoureur Nyck de Vries zal komend seizoen naast Max Verstappen de tweede Nederlander zijn die in de Formule 1 rijdt. Om deze droom te kunnen bekostigen leende hij in 2018 250.000 euro van Investrand Investering B.V., een vennootschap van vastgoedmiljonair Jeroen Schothorst. De twee partijen hadden een geschil over de overeenkomst en Investrand spande een kort geding aan.

Kort geding over de overeenkomst

In de leningsovereenkomst kwamen partijen onder meer overeen dat er vaste rente van 3 procent per jaar werd betaald, met daarbovenop een afdracht van 50 procent van de (variabele) inkomsten die de autocoureur zou gaan verdienen met diens Formule 1-gerelateerde activiteiten. De autocoureur zou Investrand op de hoogte houden van alle relevante ontwikkelingen in zijn carrière en kopieën sturen van overeenkomsten die hij was aangegaan en betrekking hadden op activiteiten in Formule 1. Ook werd afgesproken dat de lening zou worden kwijtgescholden als autocoureur De Vries in 2022 nog altijd geen racecoureur was in de Formule 1.

Vordering vastgoedmiljonair op De Vries

Investrand bepleit dat De Vries hem niet voldoende op de hoogte heeft gehouden over zijn F1-inkomsten en derhalve niet aan zijn informatieplicht heeft voldaan. Daarnaast wijst Investrand op het feit dat de Vries vorig jaar al actief was in de Formule 1 en meent daarom recht te hebben op de helft van het salaris dat De Vries in 2023 bij AlphaTauri verdient en al zijn toekomstige inkomsten in de Formule 1. Investrand vordert nakoming van de informatieverplichtingen van De Vries onder de overeenkomst en een veroordeling tot het doen van schriftelijke opgave van de relevante ontwikkelingen in de carrière van De Vries, het verstrekken van overzichten van alle inkomsten en afgifte van alle ten aanzien van de carrière van De Vries gesloten overeenkomsten. De Vries is van mening dat de lening moet worden kwijtgescholden, omdat hij in 2022 nog geen contract als racecoureur in de Formule 1 had.

Beoordeling rechter in het kort geding

De rechter stelde vast dat De Vries in 2022 nog geen race driver was, met als gevolg dat de lening dient te worden kwijtgescholden. De rechtbank oordeelt ook dat ‘onvoldoende aannemelijk’ is geworden dat De Vries zich tot 2023 niet of structureel onvoldoende aan de afspraak zou hebben gehouden als het gaat om op de hoogte houden van Schothorst van alle relevante ontwikkelingen in zijn carrière. De Vries heeft Investrand via Whatsapp en telefonisch op de hoogte gehouden van alle relevante ontwikkelingen in zijn carrière. Bovendien is van belang dat Investrand geen moment heeft verzocht om anderszins te worden geïnformeerd.

De voorzieningenrechter in het kort geding wijst alle vorderingen van Investrand af en veroordeelt haar in de proceskosten. Naar aanleiding van de uitspraak van de voorzieningenrechter zal Investrand een bodemprocedure starten. Wij zijn erg benieuwd naar de uitkomst daarvan.

De uitspraak van de rechter in het kort geding tussen de autocoureur en vastgoedmiljonair leest u hier.

Advocaat kort geding Amsterdam

Bij Fennek Advocaten werken advocaten die jarenlang ervaring hebben met het voeren van kort geding procedures. Het voeren van zo’n procedure mag nooit onderschat worden. Zowel de strategie als de tactiek is erg belangrijk, zowel voor de eisende partij als voor de gedaagde partij. Heeft u vragen of wilt u advies hierover? Neem dan vrijblijvend contact op met onze advocaat procesrecht in Amsterdam, Lisa Jie Sam Foek (lisa@fennekadvocaten.nl)

kort geding tussen Nyck de Vries en vastgoedmiljonair.