Bijzonder kort geding: een bank, veel contant geld, opzegging terecht?

Een bijzonder kort geding tussen rekeninghouders van Rabobank en de vraag of de bank mag verbieden dat de rekeninghouders grote hoeveelheden cashgeld afstorten. Als advocaat gespecialiseerd in kort geding procedures, bespreek ik dit bijzondere kort geding over (erg) veel contant geld en de bank.

Kort geding in hoger beroep

Dit is een kort geding in hoger beroep, behandeld door het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Bij de rechtbank werden in kort geding de vorderingen afgewezen.

Waar ging het in dit kort geding precies om?

In 2017 zijn er grote hoeveelheden euromunten van 10, 20 en 50 cent gestort. De bank heeft de relatie beëindigd in verband met deze stortingen, en als onderbouwing is aangegeven dat het alleen toegestaan is om contante transacties uit te voeren wanneer de herkomst van de gelden afdoende is onderbouwd en/of het bestedingsdoel voldoende is toegelicht. In kort geding is gevorderd dat de bankrekening kon worden heropend, dan wel dat enige blokkade of opschorting van de bankrekening werd opgeheven. Er wordt dus ook verzocht om weer toe te staan om muntgeld op hun rekening te laten bijschrijven. Die vordering is afgewezen bij de rechtbank en nu behandeld in hoger beroep.

In hoger beroep wordt in kort geding een zestal grieven aangevoerd. Grieven is feitelijk een ander woord voor de gronden van bezwaar tegen de uitspraak bij de rechtbank. Uit de uitspraak volgt dat de euromunten uit afvalrecycling zijn verkregen. Volgens de klanten is het storten bij een ander bedrijf te duur.

Kort geding: Wwft, contant geld en integriteitsrisico

De klanten geven aan dat er geen reden is voor opzegging, omdat er van een integriteitsrisico geen sprake is. Er is openheid van zaken gegeven en er zijn ook geen aanwijzingen voor de illegale herkomst. Uit de uitspraak volgt dat het om zeer grote hoeveelheden muntgeld gaat. Zo is bijvoorbeeld door één van de rekeninghouders in augustus 2017 1.669 kilo aan euromunten gekocht. Eén van de rekeninghouders zou in korte periode maar liefst 36.000 munten in de automaten van Rabobank hebben gestort. Volgens Rabobank is de geboden mogelijkheid om tegen geringe vergoeding contant geld in haar automaat te storten niet bedoeld voor het op deze schaal giraal maken van zeer grote hoeveelheden muntgeld.

Waar komt al dat contante geld vandaan?

In hoger beroep verliezen de rekeninghouders, en dat wordt vooral gebaseerd op het onvoldoende informatie geven over de stortingen van de enorme hoeveelheden muntgeld. De verklaring die wordt gegeven in hoger beroep roept juist vragen op. Zo blijkt uit de uitspraak:

“Pas op de zitting heeft appellant 2 op vragen van het hof verklaard dat hij (als directeur van appellant 1) de munten koopt van “de heer [X]”, die hij kent in verband met de handel in barbecues. Tevens is op vragen van het hof gebleken dat (de op de overgelegde facturen vermelde bedrijven) Briljant Metal Ltd. en Glories Source Ltd., beiden gevestigd te Hongkong, tussenpersonen zijn die over de klaarblijkelijk noodzakelijke vergunning voor de export van munten beschikt. Deze informatie roept, nog afgezien van het zeer late tijdstip waarop deze is gegeven, nadere vragen op over met name genoemde [X]. Het door appellant 1 overgelegde rapport van de belastingdienst maakt dit niet anders, omdat dit rapport niet ingaat op de herkomst van de door appellant 1 gekochte euromunten en zich richt op de fiscale aspecten van de handel in euromunten. Ook op deze grond is Rabobank gerechtigd de onder 3.1 beschreven maatregelen tegenover appellant 2 tot en met 5 te nemen. De redelijkheid van de maatregelen van Rabobank is in 3.8 beoordeeld.”

In kort geding wordt dus verloren en wellicht ook gegeven de grote hoeveelheden muntgeld en de beperkte verklaringen is dat wel te begrijpen.

Zelf problemen met de bank of te maken met een kort geding?

Hebt u zelf een spoedeisend belang of bent u verwikkeld in een kort geding, houd er dan rekening mee dat het instellen van hoger beroep in kort geding snel moet: binnen vier weken. Voor vragen kunt u altijd met mij contact opnemen, Jasper Hagers, advocaat kort geding.