Kort geding hoe snel

Kort geding hoe snel

Een kort geding hoe snel gaat dat eigenlijk, is een vraag die ik vaak gesteld krijg. Dat hangt heel erg af van het type kort geding, de agenda van partijen, de agenda van de rechtbank en hoe spoedeisend de zaak is.

Kort geding dagvaardingstermijn

De normale dagvaardingstermijn van zeven dagen geldt. Echter, in bijzonder spoedeisende gevallen kan daarvan worden afgeweken, maar daarvoor moet de rechtbank wel toestemming voor verlenen. Als er bijvoorbeeld morgen een aflevering Roddelpraat plaatsvindt waarin uw naam ten onrechte wordt genoemd, wilt u niet een week wachten, maar eigenlijk nog dezelfde dag bij de rechter zitten. Dat kan.

Kort geding hoe snel: spoedeisendheid

Het gaat allemaal om de vraag hoe spoedeisend de zaak is. Als de zaak zo spoedeisend is dat een week niet kan worden afgewacht, dan kan de rechter (Voorzieningenrechter) bepalen dat de zaak nog eerder wordt behandeld.

Als de zaak wel spoedeisend is, maar er geen gebeurtenis is waardoor de normale dagvaardingstermijn niet in acht genomen zou kunnen worden, dan ligt het vaak aan de agenda van partijen en de agenda van de rechtbank.

Verhinderdata voor het kort geding

Voor de aanvraag van een kort geding moet de aanvrager de verhinderdata van alle partijen doorgeven voor de komende zes weken. De aanvrager moet de verhinderdata vragen aan de gedaagde partij. Als er een redelijke termijn wordt gegeven voor de opgave van de verhinderdata en er wordt simpelweg niet gereageerd, dan kan dat aan de rechtbank worden doorgegeven. Het komt nog weleens voor dat een gedaagde partij (erg) veel verhinderdata opgeeft, dit in de hoop dat de rechtbank geen datum kan bepalen in de zes weken. De meeste rechtbanken nemen daar geen genoegen mee.

Kort geding hoe snel?

In dit blog ga ik in op de snelheid van een kort geding. Soms kan het (erg) snel plaatsvinden en in reguliere gevallen in elk geval binnen zes weken. In een uitzonderlijk geval vraagt de rechtbank om een iets langere termijn aan te houden, bijvoorbeeld als er wel veel verhinderdata zijn maar daar een hele goede reden voor is en de zaak niet extreem spoedeisend is. De meeste rechtbank oordelen echter dat er in zes weken tijd in elk geval voldoende data opgegeven moeten worden van beschikbaarheid. U kunt voor vragen altijd contact opnemen met Jasper Hagers, kort geding specialist.