Langdurige arbeidsongeschiktheid

Langdurige arbeidsongeschiktheid als ontslaggrond

Van langdurige arbeidsongeschiktheid is sprake als een werknemer langer dan 2 jaar ziek is. De eerste 2 jaren moet de werkgever het salaris doorbetalen en geldt er een ontslagverbod wegens ziekte. Na 104 weken mag de werkgever stoppen met het salaris te betalen en kan er een ontslagvergunning bij het UWV worden aangevraagd. Uiteraard moet de werkgever wel de reintegratie op juiste wijze hebben doorlopen, en ook bijvoorbeeld spoor II hebben opgestart voor de langdurig zieke werknemer.

Voorwaarden ontslaggrond

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor een ontslagvergunning vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid zijn:

1) de werknemer is langer dan 104 weken ziek

2) en het is aannemelijk dat de werknemer niet binnen 26 weken zal herstellen voor het verrichten van de bedongen functie, eventueel in aangepaste vorm, dan wel in andere passende vacatures.

WIA bij ontslagaanvraag langdurige arbeidsongeschiktheid

De werkgever zal bij de ontslagaanvraag aan het UWV een WIA-aanvraag moeten kunnen overleggen. Van belang is of de werknemer definitief niet meer geschikt is voor eigen werk.  Partijen kunnen ook op de grond langdurige arbeidsongeschiktheid een vaststellingsovereenkomst tekenen.  Dan is een overeenkomst waarbij partijen alle punten van het dienstverband afkaarten, waaronder een transitievergoeding. De werkgever kan dan de transitievergoeding terugvragen van het UWV, daar is een potje voor dus het is raadzaam hier op bedacht te zijn.  Anders blijft een werknemer in dienst. Dit noemen ze wel een slapend dienstverband.

Langdurige Coronaklachten

Juist nu is deze ontslaggrond van langdurige arbeidsongeschiktheid actueel nu zeker 500 zorgprofessionals met langdurige coronaklachten binnenkort 2 jaar ziek zijn en in de WIA terecht gaan komen. Ik verwijs naar onderstaand artikel uit het FD van 22 januari 2022.

https://fd.nl/samenleving/1427876/honderden-zorgmedewerkers-met-long-covid-moeten-vrezen-voor-baan-oxa2ca7qce3W

Vragen over dit onderwerp of enig andere vraag op het gebied van arbeidsrecht zoals ontslag en arbeidsongeschiktheid? U kan mij bellen Eva Jongepier advocaat arbeidsrecht.