Mag werknemer ontslagen worden door reorganisatie?

Het kabinet kondigt zijn tweede pakket steunmaatregelen aan maar voor veel werkgevers komt dit te laat en zullen drastischere maatregelen moeten volgen. De gevolgen van reorganisatie zullen verstrekkend zijn. Veel werkgevers stellen mij dan ook de arbeidsrecht vraag: Mag werknemer ontslagen worden door reorganisatie?

Bezuiniging bij reorganisatie ontslag werknemer?

Snijden in de personeelskosten zal wellicht nodig zijn maar hoe moet u dat aanpakken en mag de werknemer ontslagen worden door reorgansatie?

Bedrijfseconomisch ontslag wordt behandeld door het UWV. Die beoordeelt allereerst of er sprake is van bedrijfseconomische noodzaak, het moet gaan om het structureel vervallen van een arbeidsplaats. Daarbij geldt eerst de ZZP-ers en de flexwerkers eruit en daarna pas de werknemers die voor onbepaalde tijd in dienst zijn. Als de bedrijfseconomische noodzaak wordt aangetoond, is de volgende vraag welke werknemers mogen ontslagen worden en wat is de ontslagvolgorde?

Afspiegelingsbeginsel bij reorganisatie

Hier komt het afspiegelingsbeginsel om de hoek kijken. De werknemers worden verdeeld in leeftijdsgroepen voor zover zij werkzaam zijn in uitwisselbare functies. Dat is een functie die qua niveau, vereiste kennis, vaardigheden en competenties, maar ook de beloning uitwisselbaar is met elkaar.
Als een werknemer een unieke functie bekleedt valt hij niet in een categorie uitwisselbare functies.

Als de werknemer degene is die in aanmerking komt voor ontslag moet ook nog bekeken worden of de werknemer binnen de onderneming herplaatst kan worden. Ook dat zal inzichtelijk gemaakt moeten worden bij het UWV. Maar voordat het UWV er aan te pas komt is het raadzaam altijd te kijken naar de mogelijkheid om tot een vaststellingsovereenkomst te komen met de werknemer.

Contactgegevens advocaat arbeidsrecht

Mag werknemer ontslagen worden door reorganisatie?  Ik beantwoord deze vraag graag voor u en andere vragen over bovenstaande onderwerpen en overige vragen die met ontslag te maken hebben kunt u mij bellen, Eva Jongepier, advocaat bij Fennek Advocaten, emailadres: eva@fennekadvocaten.nl
Telefoonnummer: 020-2998797.

mag werknemer ontslagen worden door reorganisatie