Manfield op de vingers getikt: vingerscan is in strijd met AVG

De kantonrechter Amsterdam heeft Manfield op de vingers getikt: Manfield gebruikte een vingerscan van werknemers om fraude tegen te gaan. Het kassasysteem zou namelijk alleen geopend kunnen worden door een vingerafdruk van de werknemer te scannen. De kantonrechter heeft geoordeeld dat zo’n vingerscansysteem in strijd is met de AVG.

Privacy; Biometrische gegevens 

Door middel van een biometrisch gegeven als een vingerscan is de persoon identificeerbaar en kan hij van een andere persoon worden onderscheiden. Dat is dus een persoonsgegeven. Op grond van de AVG is de verwerking van biometrische gegevens verboden. 

Vingerafdruk om fraude tegen te gaan

Het verbod geldt niet wanneer de verwerking noodzakelijk is voor authenticatie of beveiligingsdoeleinden. De kantonrechter merkte een vingerafdruk om fraude tegen te gaan niet aan als noodzakelijk voor authenticatie of beveiligingsdoeleinden.  

Daarbij achtte de kantonrechter van belang dat Manfield redelijke alternatieven om fraude tegen te gaan, zoals een toegangspas of inlogcodes niet had onderzocht, terwijl die ook heel goed werkbaar zouden kunnen zijn om fraude tegen te gaan.

Let op met gebruik van biometrische gegevens

Indien u als werkgever biometrische gegevens wenst te verwerken om fraude tegen te gaan of voor andere doeleinden, dient u goed te onderzoeken of dit op grond van de AVG al dan niet toelaatbaar is. In beginsel is dit verboden. Let dus op met het gebruiken van biometrische gegevens. 

Advocaat privacy AVG

Heeft u vragen of privacy, neem dan contact op met advocaat privacy AVG, mr Lisa Jie Sam Foek.