Niet tevreden? Geef aannemer eerst de kans om te herstellen!

Niet tevreden over bouwwerkzaamheden? Geef aannemer eerst de kans om te herstellen!

Wanneer een opdrachtgever niet tevreden is over bouwwerkzaamheden, kan hij de factuur niet zomaar onbetaald laten. De opdrachtgever zal de aannemer eerst de kans moeten geven om te herstellen.

Dat werd door de rechtbank Noord-Holland bevestigd in een uitspraak van 25 mei 2022. Dus niet tevreden? Geef aannemer eerst de kans om te herstellen!

Aannemingsovereenkomst

In deze kwestie ging het om een opdrachtgever en een aannemer die een aannemingsovereenkomst voor aanneming van werk hadden gesloten. Nadat de aannemer al een groot deel van het werk had verricht, geeft de opdrachtgever aan dat hij wil dat de aannemer stopt. De opdrachtgever is ontevreden. Volgens de opdrachtgever is de aannemer niet kundig. De aannemer stopt vervolgens en stuurt een factuur voor de hele aanneemsom. Is de opdrachtgever nu verplicht de factuur te betalen?

Uitgangspunt: betalingsverplichting

De rechter stelt voorop dat vaststaat dat de werkzaamheden grotendeels zijn uitgevoerd. Alleen al vanwege dat gegeven dient de opdrachtgever de aannemer in beginsel te betalen. Wel kan een opdrachtgever, als de aannemer ondeugdelijk werk heeft verricht, een beroep doen op opschorting van zijn betalingsverplichting of andere remedies in het leven roepen zoals ontbinding van de overeenkomst, schadevergoeding of verrekening. Voor die remedies is het wel de vraag of de aannemer in de gelegenheid is gesteld om het werk te herstellen.

De rechter oordeelt in dit geval dat de aannemer niet tot nauwelijks de kans heeft gegeven de beweerdelijke gebreken te herstellen, terwijl de aannemer daar wel toe bereid was. Uit de whatsapp conversatie tussen partijen blijkt dat de opdrachtgever alleen nog wilde praten over een passende financiële vergoeding.

Kans om te herstellen

De opdrachtgever voerde nog aan dat hij niet verplicht was om de aannemer de kans te geven om te herstellen omdat er sprake was van “onkunde” van de aannemer. De opdrachtgever deed in dat geval beroep op de onmogelijkheid om na te komen, en dan is verzuim niet vereist. De rechter gaat daar echter niet in mee. Hoewel uit een bouwrapport zou blijken dat de renovatie niet zorgvuldig zou zijn verlopen, volgt daaruit niet dat sprake is van onkunde.

Advocaat Amsterdam aanneming

Het is bij aannemingsovereenkomsten van groot belang om de juiste juridische stappen te ondernemen. In dit geval had de opdrachtgever het niet goed gedaan door de aannemer geen enkele kans te bieden het werk te herstellen. De opdrachtgever kon de overeenkomst dan ook niet ontbinden en moest de factuur in principe betalen.

Indien u een geschil heeft met uw aannemer, of wanneer u als aannemer juist geconfronteerd bent met een ontevreden opdrachtgever, neem dan gerust contact op met advocaat Amsterdam aanneming Lisa Jie Sam Foek (lisa@fennekadvocaten.nl).

aanneming van werk, geschil, aannemer