Ontslag en HR beleid

Empathisch iemand ontslaan

Empathie en daadkracht sluiten elkaar niet uit. Een gesprek met een werknemer die wordt ontslagen, kan als volgt lopen. Aan de werknemer moet een aantal zaken tijdens het gesprek worden medegedeeld, namelijk:

  1. De beslissing van werkgever om de arbeidsovereenkomst met de werknemer te beëindigen, duidelijkheid voor alles;
  2. De reden van beëindiging, bijvoorbeeld het niet voldoende functioneren of een een bedrijfsreorganisatorische noodzaak;
  3. De inhoud van een eventueel voorstel;
  4. Bij gebreke van overeenstemming tussen partijen en acceptatie van het voorstel binnen de gestelde termijn zal er een ontslagprocedure worden opgestart. Dat zal afhankelijk van de grond: bedrijfseconomisch (UWV) of disfunctioneren (kantonrechter) zijn.

Ondanks deze kapstok met de onderwerpen, die in ieder geval mede gedeeld zullen moeten worden aan de werknemer, is natuurlijk niet helemaal te voorspellen hoe het gesprek verloopt. Gelet op de mogelijke emoties tijdens het gesprek kan het de voorkeur hebben de zaak daarna uit handen te geven aan een advocaat. Deze kan dan ook verder de onderhandeling voeren. Mocht u nog verdere vragen hierover hebben en hoe dit aan te vliegen, dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen.