Wanneer kan je iemand ontslag op staande voet geven?

Als er sprake is van een dringende reden kan de werkgever de werknemer ontslag op staande voet geven en hoeft hij geen opzegtermijn in acht te worden genomen. 

De procedure van het geven van een ontslag op staande voet luistert nauw. 

Als in deze fase fouten worden gemaakt kan het de werkgever in latere instantie veel geld kosten zoals achterstallig loon, wettelijke verhoging en wellicht een hoge billijke vergoeding.

De opzegging moet onverwijld plaatsvinden waarbij ook gelijk de reden van het ontslag meegedeeld dient te worden.

De stelplicht en de bewijslast ligt bij de werkgever. De situatie en de reden van zo’n onmiddellijk ontslag  moet zo onhoudbaar zijn voor de werkgever dat het niet van hem gevergd kan worden om de arbeidsovereenkomst nog langer voort te laten duren.

Wat is een dringende reden voor ontslag op staande voet?

Een werkgever kan geen direct ontslag geven zonder dringende reden. Dringende redenen voor een werkgever zijn zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer die tot gevolg hebben dat het redelijkerwijs niet gevergd kan worden van de werkgever om de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. De meest voor de hand liggende zijn aan diefstal, fraude, bedrog, seksuele intimidatie, dronkenschap, het beledigen van de werkgever of collega’s , vernieling maar natuurlijk zijn er nog veel meer voorbeelden te bedenken. Te denken valt ook aan het weigeren te voldoen aan redelijke bevelen en afwezigheid wegens ziekte of ongeoorloofd verzuim.  De rechtspraak is zeer casuïstisch van aard.

Maar ook de werknemer kan op staande voet ontslag nemen. Dit komt natuurlijk minder vaak voor. Een voorbeeld: de werknemer neemt ontslag op staande voet omdat zijn salaris maar niet betaald wordt en de achterstand groot is en de werkgever nul op het rekest geeft. Al is het maar omdat de werknemer met een dergelijke ontslagname zijn recht op een Werkloosheidsuitkering verliest en ook niet zo maar een nieuwe baan zal hebben.

Advocaat bij ontslag 

Heeft u vragen over ontslag op staande voet? Neem dan  vrijblijvend contact met mij op voor advies over ontslag op staande voet.