Ontslagboete NOW

Ontslagboete NOW

Het kabinet heeft gisteren een akkoord bereikt over aanpassing van de NOW regeling en de ontslagboete, met inacht name van de Wet Melding Collectief Ontslag.

https://nos.nl/artikel/2335375-verlenging-steunpakket-biedt-meer-tijd-voor-overleg-zegt-koolmees.html

De ontslagboete blijft deels overeind maar op een andere manier: bij ontslagaanvragen voor meer dan 20 mensen moeten bedrijven die gebruik maken van de loontegemoetkoming een akkoord bereiken met de vakbonden. Gebeurt dat niet dan wordt het subsidiebedrag met 5% verminderd. Dus: hoe meer subsidie voor meer werknemers hoe hoger de boete als de onderneming toch mensen ontslaat.

Dat is overigens geen nieuw gegeven: bij collectief ontslag (te weten: ontslag bij meer dan 20 mensen) geldt de Wet Melding Collectief Ontslag (WMCO) en moet er indien mogelijk al overleg gevoerd worden met de vakbonden.

Wet Melding collectief ontslag

Er is sprake van collectief ontslag als deze 3 punten voor u gelden:

  • U wilt de dienstverbanden van 20 of meer werknemers binnen een periode van 3 maanden beëindigen.
  • Het ontslag is om bedrijfseconomische redenen.
  • De werknemers die u wilt ontslaan werken binnen 1 werkgebied van de Wet melding collectief ontslag (WMCO).
  • Overleg vakbonden

Overleg vakbonden

Wanneer er sprake is van collectief ontslag, moet u zich houden aan de regels van de Wet melding collectief ontslag (WMCO). U moet dan het volgende doen:

  • U meldt bij UWV en de vakbonden met leden binnen uw bedrijf dat u werknemers collectief gaat ontslaan.
  • U raadpleegt de vakbonden over de voorgenomen ontslagen. Dit houdt in dat u met elkaar overlegt over de plannen. Als de vakbond niet (op tijd) reageert op uw uitnodiging, dan vervalt deze verplichting.
  • U raadpleegt meestal ook de ondernemingsraad (OR). Dit orgaan mag zich uitlaten over de adviesaanvraag voor de reorganisatie.

https://www.uwv.nl/werkgevers/werkgever-en-ontslag/ik-wil-ontslag-aanvragen/detail/collectief-ontslag

Contact arbeidsrecht advocaat

Voor vragen over bovenstaande onderwerpen en overige vragen die met ontslag te maken hebben kunt u mij bellen, Eva Jongepier, advocaat bij Fennek Advocaten, emailadres: eva@fennekadvocaten.nl

Telefoonnummer: 020-2998797.