Problemen leveringen door Coronavirus: advocaat contractenrecht

Het Coronavirus leidt tot steeds meer problemen ten aanzien van leveringen bij internationale contracten.
Leveranciers van bijvoorbeeld stoffen uit Noord Italië kunnen niet meer, althans niet tijdig, leveren aan afnemers omdat in de fabriek iemand met het Coronavirus besmet lijkt te zijn.

Wat kun je dan als afnemer of als leverancier doen?

In deze blog bespreekt advocaat contractenrecht over Coronavirus, Lisa Jie Sam Foek, de mogelijkheden bij internationale overeenkomsten en mogelijke problemen bij leveringen.

Mijn collega, Jasper Hagers, schreef eerder ook een blog over de juridische gevolgen bij het Coronavirus.

Coronavirus: wat zijn de gevolgen voor leveringen?

Wanneer de fabriek waarmee u samenwerkt gesloten is, heeft u dan nog een leveringsverplichting?
En heeft u andersom nog een afnameverplichting voor goederen uit China?

De vraag is of een tekortkoming aan de schuldenaar kan worden toegerekend.
Kan aan de fabriek in Italië bijvoorbeeld worden toegerekend dat zij niet meer kan leveren vanwege het Coronavirus?

Wanneer we uitgaan van internationale overeenkomsten naar Nederlands recht beantwoordt het Burgerlijk Wetboek de vraag wanneer een tekortkoming niet aan een schuldenaar worden toegerekend:

Artikel 6:75 BW:

Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.”

Wanneer is sprake van overmacht bij leveringen?

Een ondernemer is in beginsel verplicht de schade van zijn contractspartij te vergoeden, als die schade het gevolg is van een tekortkoming van de ondernemer. Die verplichting tot schadevergoeding bestaat echter niet als de tekortkoming de ondernemer niet kan worden toegerekend. Dat is het geval bij overmacht.

Zoals blijkt uit het wetsartikel van overmacht, slaagt een beroep op overmacht alleen als sprake is van een tekortkoming (het niet nakomen van een contractuele verplichting door de ondernemer) die niet is te wijten aan de schuld van de ondernemer, maar ook niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Ik kan mij goed voorstellen dat wanneer u een fabriek in Noord Italië hebt die momenteel op instructie van de overheid is gesloten wegens het Coronavirus, u een geslaagd beroep kunt doen op overmacht.
Dit wordt bijvoorbeeld anders wanneer u met een kleine inspanning alsnog vergelijkbare stoffen kunt leveren. Bijvoorbeeld wanneer een andere soortgelijke fabriek wel de stoffen voorradig heeft en u deze stoffen voor een vergelijkbare prijs kunt inkopen.

Vaak zijn in overeenkomsten ook overmachtsituaties uitgeschreven. Wanneer er sprake is van overmacht kan dan mogelijk direct worden opgezegd, of wanneer de overmacht té lang duurt en er een termijn is verbonden aan de duur van overmacht, kan de overeenkomst mogelijk na verloop van die termijn worden ontbonden.

Coronavirus advocaat: wat zijn de gevolgen bij problemen leveringen?

Het is van groot belang leveranciersovereenkomsten en koopovereenkomsten te beoordelen om te bezien of een ondernemer met zich succes een beroep kan doen op overmacht en (of) er met succes verweer kan worden gevoerd tegen het beroep op overmacht. De feiten en omstandigheden spelen daarbij een grote rol.
Het is nog niet duidelijk hoe rechters met het Coronavirus en overmacht om zullen gaan.
Daar is immers nog geen jurisprudentie over.

Advocaat contractenrecht in Amsterdam, Lisa Jie Sam Foek (lisa@fennekadvocaten.nl), helpt u graag met strategische keuzes over wat te doen bij juridische verhinderingen wegens het Coronavirus.