Provisie voor handelsagent na beëindiging agentuurovereenkomst

Provisie voor handelsagent na beëindiging agentuurovereenkomst

Een handelsagent heeft tijdens de duur van het agentschap vanzelfsprekend recht op provisie. Dat is de beloning van zijn werkzaamheden: hij brengt klanten aan en daarvoor wordt hij vergoed.

Ook na beëindiging van de agentuurovereenkomst heeft een handelsagent onder omstandigheden recht op provisie voor overeenkomsten die ná het einde van de agentuurovereenkomst tot stand zijn gekomen. Er moet dan wel een nauw verband bestaan tussen de werkzaamheden van de handelsagent en het sluiten van de deal.

Op grond van artikel 7:431 lid 2 BW heeft een handelsagent in twee gevallen recht op provisie:

(i) Al het voorbereidend werk door handelsagent gedaan

Wanneer de deal hoofdzakelijk het resultaat is van door de handelsagent verrichte werkzaamheden tijdens zijn agentuurschap en als de overeenkomst binnen een redelijke termijn na de beëindiging van de agentuurovereenkomst is afgesloten, heeft de agent recht op provisie. In dat geval is al het voorbereidend werk door de handelsagent gedaan. Wat onder een redelijke termijn moet worden verstaan, is niet in de wet bepaald. Dit hangt af van de omstandigheden (waaronder de duur van het verkoopproces).

(ii) Bestelling geplaatst tijdens agentuur

Ook over overeenkomsten die ná de beëindiging van de agentuurovereenkomst zijn gesloten maar waarvan de bestelling al vóór de beëindiging geplaatst was, is provisie verschuldigd.

Moet dubbele provisie worden betaald?

Onder bovengenoemde omstandigheden heeft de oude handelsagent recht op provisie na beëindiging van de agentuurovereenkomst. Heeft de nieuwe handelsagent dan ook recht op provisie wanneer de deal uiteindelijk gesloten wordt? De hoofdregel is dat als de eerste handelsagent op basis van artikel 7:431 lid 2 BW recht heeft op provisie, de opvolgende handelsagent geen aanspraak heeft. In principe hoeft de principaal dus geen dubbele provisie te betalen. Hiervan kan wel worden afgeweken als het gezien de omstandigheden eerlijker is de provisie tussen beide handelsagenten te verdelen (art. 7:431 lid 3).

Dwingend recht

De wettelijke bepaling waarin het recht op provisie na het einde van agentuurovereenkomst is vastgelegd, is van dwingend recht. Hier kan dus contractueel niet van afgeweken worden door partijen.

Advocaat agentuurovereenkomst

Lisa Jie Sam Foek is advocaat gespecialiseerd in agentuurovereenkomsten.
Mocht u vragen hebben over een agentuurovereenkomst of hoe de overeenkomst te beëindigen en welke rechten en plichten u heeft, neem dan contact op met advocaat contractenrecht Lisa Jie Sam Foek (lisa@fennekadvocaten.nl).