Rechten werknemer reorganisatie

Wat zijn eigenlijk de rechten van de werknemer bij een reorganisatie?
https://www.cnv.nl/werk-en-inkomen/reorganisatie/gevolgen-en-oorzaken-van-reorganisatie/

En waar kan je mee te maken krijgen als jouw werkgever een reorganisatie aankondigt? Onderstaand bespreek ik deze.

Corona

In deze tijd van Corona is het immers voorzienbaar dat bepaalde werknemers te maken zullen krijgen met een reorganisatie op hun werk. De eerste ontslagen in de horeca, reiswereld en entertainment business zijn een feit.

  • Belangrijk is dat je zo goed mogelijk je eigen rechtspositie in kaart brengt en dit zo goed mogelijk documenteert;
  • Pak je arbeidsovereenkomst erbij en misschien is er wel een CAO van toepassing. Vraag jouw personeelsdossier op, daar heb je recht op. Ook is het belangrijk alle e-mails over de reorganisatie of eventuele voortraject daarvan te bewaren: deze stukken kunnen belang van belang zijn in een eventuele latere juridische procedure bij het UWV, ook bijvoorbeeld in het kader van de herplaatsingsinspanning van een werkgever;
  • Neem alle tijd, die je nodig acht en laat je informeren en adviseren want het gaat immers om je baan, jouw levensonderhoud;
  • Het is in ieder geval van belang dat een eventuele vaststellingsovereenkomst WW (Werkloosheidsuitkering)-proof is.
  • Ook de andere afspraken in de vaststellingsovereenkomst tussen jou en jouw werkgever moeten duidelijk omschreven zijn. Wat zijn bijvoorbeeld de afspraken ten aanzien van jouw concurrentie-en relatiebeding? wat doen partijen met de uitstaande vakantiedagen. Wat is de beëindigingsvergoeding;
  • Bij grotere organisaties valt een collectief ontslag vaak onder een sociaal plan. Vraag dit op en lees dit goed door.
  • Als je een vaststellingsovereenkomst hebt getekend heb je -als het er in staat- nog 2 weken de tijd hier op terug te komen en te ontbinden, de bedenktermijn.

Contact arbeidsrecht advocaat

Stel je in verbinding met een advocaat of jurist die je kan begeleiden in het traject, die de onderhandeling met jouw werkgever kan voeren.
Voor vragen over bovenstaande onderwerpen en overige vragen die met ontslag te maken hebben kunt u mij bellen, Eva Jongepier, advocaat bij Fennek Advocaten, emailadres: eva@fennekadvocaten.nl
Telefoonnummer: 020-2998797.