Reclameverbod voor ‘gevaarlijke’ beleggingsproducten

Al langere tijd worden consumenten gewaarschuwd dat bepaalde beleggingsproducten risicovol zijn. Er worden vaak misleidende mededelingen gedaan die ervoor zorgen dat klanten in de veronderstelling raken dat zij veel geld kunnen verdienen aan het desbetreffende product. Dat is in veel gevallen zo en daarom moet er worden opgelet bij de aanschaf van deze producten. De twee producten waar de Autoriteit Financiële Markten voornamelijk op doelt, zijn Contracts for Difference (“CfD’s”) en binaire opties.

Wat is een Contract for Difference?

Een CfD is overeenkomst waarbij er wordt verrekend met het waardeverschil van het onderliggende goed in de toekomst. Men wordt hierbij niet eigenaar van het onderliggende goed. Het gaat om het waardeverschil in de toekomst, waarbij er geen einddatum hoeft te worden afgesproken. Een voorbeeld is wanneer iemand een CfD afsluit met een zogenaamde ‘long position’. Dat betekent dat er wordt gespeculeerd met betrekking tot een waardestijging van bijvoorbeeld een aandeel in een bepaald bedrijf. In de toekomst kan worden besloten om de CfD te beëindigen. Op het moment dat de CfD wordt beëindigd, wordt het waardeverschil verrekend tussen partijen. In het geval de CfD wordt beëindigd en er is sprake van een waardestijging: u verdient aan de CfD. Is er sprake van een waardedaling, dan verliest u. Het risico van een CfD schuilt in het feit dat er sprake is van een hefboomwerking. Met een klein bedrag wordt de belegger blootgesteld aan een grotere waarde. Die grotere waarde kan negatief dan wel positief uitpakken. En dat is het gevaar dat beleggers vaak niet (voldoende) inzien. Veel beleggers worden dan achteraf geconfronteerd met een restschuld.

Wat is een binaire optie?

Bij binaire opties wordt een vast bedrag uitbetaald op het moment dat de voorspelling die bij het aangaan van de optie is bepaald, ook daadwerkelijk uitkomt. Op het moment dat een voorspelling niet uitkomt, gaat de gehele inleg verloren.

De Autoriteit Financiële Markten signaleert het probleem dat bij dit soort beleggingsproducten grote risico’s zijn die (in de meeste gevallen) onderbelicht zijn. Op veel websites wordt voorgedaan alsof er met dit soort beleggingsproducten geld wordt verdiend. De realiteit is echter anders; er wordt meer verloren dan er wordt verdiend. Veel beleggers zijn te weinig geïnformeerd en gewaarschuwd over deze producten. Dergelijke websites waarbij reclame wordt gemaakt voor dergelijke producten zouden volgens mevrouw Van Vroonhoven (voorzitster van de Autoriteit Financiële Markten) moeten worden verboden met het doel de consument te beschermen.

De Autoriteit Financiële Markten heeft aangekondigd dat er een reclameverbod zal komen. De uitwerking ervan en welke beleggingsproducten eronder vallen, is nog maar de vraag.