Nieuwe regels beslag leggen: wat is er veranderd bij beslag leggen?

In augustus 2017 is de nieuwe beslagsyllabus uitgekomen, waarin enkele regels voor het leggen van beslag zijn veranderd. Eerder constateerde ik dat de tendens bij de nieuwe beslagsyllabus is dat beslag leggen meer bescherming voor de ondernemer betekent.

In de beslagsyllabus worden alle vormen van beslag en hoe beslag te leggen omschreven. Voor beslag leggen is altijd een advocaat vereist, net zoals dat noodzakelijk is bij opheffing van beslag. Het leggen van beslag begint met een verzoekschrift aan de rechtbank, waarin duidelijk wordt omschreven: welke vorderingen aan het beslag ten grondslag liggen, waarop wordt verzocht om beslag te leggen en om wat voor beslag het gaat.

De beslagsyllabus van 2017

In de beslagsyllabus van 2017 zijn beperkte wijzigingen doorgevoerd. Een belangrijke wijziging is dat er duidelijker is omschreven hoe bewijsbeslag moet worden gelegd.

Wat is bewijsbeslag?

Bewijsbeslag is beslag op (bijvoorbeeld) de administratie, zodat daarmee bewijs kan worden veiliggesteld. In de beslagsyllabus wordt duidelijk gemaakt (en dat verbaast wel enigszins) dat nog beter moet worden omschreven welke bescheiden in beslag moeten worden genomen en omschreven moet worden waarom er geen andere mogelijkheid is om bewijs veilig te stellen. Een rechter die het verlof moet beoordelen, moet dat doen op basis van artikel 843a Rv. Er moet dan worden beoordeeld of er sprake is van bepaalde bescheiden, een rechtsbetrekking en een rechtmatig belang.

Hoe kan ik vooraf worden gehoord bij beslag?

Een veel gehoorde vraag van cliënten is of het mogelijk is om voor de beslaglegging gehoord te worden. In sommige gevallen bepaalt de Wet uitdrukkelijk dat er een zitting plaats moet vinden, bijvoorbeeld bij loonbeslag. De gedachte is dat dit zodanig ingrijpend is, dat degene onder wiens loon beslag wordt gelegd, eerst gehoord moet worden. Bij andere vormen van beslag wordt een zitting echter meestal niet bepaald. Eerder was het mogelijk om bij vrees voor beslaglegging een brief aan de rechtbank te sturen, met het verzoek om eerst gehoord te worden (omdat het beslag bijvoorbeeld ten onrechte zou zijn of disproportioneel). Dit werd ook wel het ‘grijs maken van beslag’ genoemd. De mogelijkheid van het grijs maken is helaas verder beperkt en dat is in mijn optiek wel teleurstellend. In sommige gevallen is het overduidelijk dat de beslaglegging ten onrechte is, of dat het standpunt van de partij die beslag wil leggen ongenuanceerd is, maar de mogelijkheid om dan de rechtbank op voorhand te berichten verdwijnt langzamerhand, en dat is een gemis.

Bankbeslagen

Nieuw is ook dat het eenvoudiger is om met een in Nederland verkregen beslagverlof beslag te leggen op vermogensbestanddelen in andere lidstaten van de EU. Relevant is dat dit wel specifieke vereisten aan het verzoekschrift stelt.

Zelf beslag leggen of gedupeerd door beslag?

Hebt u een vraag over deze blog of bent u zelf geconfronteerd met een beslaglegging of wilt u zelf beslag leggen, aarzel dan niet om contact op te nemen met Jasper Hagers, specialist in beslaglegging